Moeten de kerncentrales nu echt dicht in 2025?

Thierry Saegeman, CEO BU Nuclear

“Volgens de huidige wetgeving wel. In 2025 zullen de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 precies 40 jaar zijn uitgebaat. Technisch gezien is er echter geen reden om een installatie na 40 jaar te stoppen. Precies daarom besliste de Belgische overheid eerder al om Tihange 1 en Doel 1 en 2 nog 10 jaar langer uit te baten. In het buitenland houdt men kerncentrales nog langer open: de Nederlandse kerncentrale van Borssele kreeg eerder al de toelating om 60 jaar open te blijven, tot 2033. Momenteel wordt onderzocht of de centrale nóg langer, tot 2050, in bedrijf kan blijven. In België is een verlenging wat ons betreft technisch ook mogelijk. Als de nieuwe federale overheid beslist dat kerncentrales ook na 2025 nog nodig zijn, komen Doel 4 en Tihange 3 in aanmerking. Het openhouden van twee centrales, in combinatie met nieuwe gascentrales, biedt de beste garanties op vlak van bevoorradingszekerheid, beheersing van de elektriciteitsprijs en van de CO2 -emissies. Zo’n verlenging zou ook goed nieuws zijn voor duizenden jobs in de haven van Antwerpen en de Luikse regio. We wachten nu op een beslissing van de federale regering. Een verlenging van de uitbating vraagt om een goedkeuring door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Natuurlijk moet ook het regelgevend en economisch kader een uitbatingsverlenging mogelijk maken. Vervolgens kunnen de werken starten. Zo kunnen we ook na 2025 lokaal geproduceerde, veilige en CO₂-vrije elektriciteit leveren.”

Technisch gezien is er echter geen reden om een installatie na 40 jaar te stoppen.

Lees meer