Welke gevolgen heeft een kernuitstap op de energieprijs?

Het is goedkoper om elektriciteit te produceren met kerncentrales die er al staan, dan met nieuw te bouwen fossiele centrales.

Een kernuitstap zal de gemiddelde productiekost van elektriciteit in ons land dus verhogen. Kiezen we ervoor om meer elektriciteit uit het buitenland te importeren, dan zal de prijs ook stijgen. Onze buurlanden staan immers voor dezelfde uitdagingen om hun energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren. 

Volgens een recente studie van EnergyVille zal de totale kost van het Belgische elektriciteitssysteem jaarlijks 106 tot 134 miljoen euro lager liggen indien we twee kerncentrales zouden openhouden na 2025. De impact op de groothandelsprijs voor elektriciteit zou ongeveer € 1 per MWh bedragen, wat op niveau van het nationale verbruik overeenkomt met ca. € 89,5 miljoen per jaar tegen 2030. 
 

Onze buurlanden staan voor dezelfde uitdagingen om hun energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren.

Lees meer