Welke gevolgen heeft een kernuitstap op de energieprijs?

Aart Geens, Senior Manager, Federal Public Affairs

"De prijs zal stijgen. Ik leg het even uit: het is goedkoper om elektriciteit te produceren met kerncentrales die er al staan, dan met nieuw te bouwen fossiele centrales. Een kernuitstap zal de gemiddelde productiekost van elektriciteit in ons land dus verhogen. Kiezen we ervoor om meer elektriciteit uit het buitenland te importeren, dan zal de prijs ook stijgen. Onze buurlanden staan immers voor dezelfde uitdagingen om hun energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren. Studies tonen aan dat het ongeveer 345 miljoen euro per jaar zal kosten aan steun om nieuwe gascentrales rendabel te maken indien de federale regering ervoor kiest om álle kerncentrales te sluiten en te vervangen door nieuw te bouwen gascentrales. Als we kiezen voor een geleidelijkere kernuitstap, bespaar je dus kosten. Je kan de vrijgekomen middelen investeren in CO2-vrije technologieën die ook na 2050 (wanneer België af wil van verwarming met fossiele brandstoffen zoals gas) nog een rol kunnen spelen.”

Een kernuitstap zal de gemiddelde productiekost van elektriciteit dus verhogen.

Lees meer