Zal de kernuitstap ertoe leiden dat ons land weer meer CO₂ uitstoot?

Damien Carton de Tournai, Milieucoördinator kerncentrale Tihange

“Ja, zeker! Je moet weten dat de kerncentrales van Doel en Tihange voor bijna de helft van alle verbruikte elektriciteit in België zorgen. Als je de hoeveelheid elektriciteit die de kerncentrales in 2019 produceerden zou moet opwekken met thermische centrales, leidt dat tot 19 miljoen ton bijkomende CO2-uitstoot. In België besparen we dankzij kernenergie evenveel CO2 als de helft van de uitstoot van ons hele Belgische wagenpark! Ik geef je nog een paar verrassende cijfers. Wist je dat een kerncentrale gedurende haar hele levensduur 30 keer minder CO2 uitstoot dan een steenkoolcentrale? Je moet deze cijfers zien in het kader van de klimaatdoelstellingen. België heeft een aantal klimaatdoelen te halen en moet onder meer de CO2-uitstoot verminderen. Als je een deel van de kerncentrales sluit, zal dat ook een impact hebben op de investeringen die nodig zijn om deze Belgische klimaatdoelstellingen te halen.”

Als je een deel van de kerncentrales sluit, zal dat ook een impact hebben op de kostprijs om de Belgische klimaatdoelstellingen te halen.

Lees meer