De kerncentrales en hun economische en maatschappelijke rol

Wist je dat onze kerncentrales gemiddeld meer dan 80 % van de tijd elektriciteit produceren? Een dergelijke stabiele energiebron in de elektriciteitsmix leidt tot een competitieve marktprijs. Tot slot zorgen onze kerncentrales ook voor jobs. Ontdek alles over de economische en maatschappelijke rol van onze kerncentrales.

Welke gevolgen heeft een kernuitstap op de energieprijs?

De kernuitstap is in eerste instantie een politieke beslissing. Als professioneel en verantwoordelijk uitbater respecteert Electrabel het wettelijk kader en werken we mee aan de realisatie van de energietransitie, in lijn met het beleid van de Belgische overheid.

Wat de impact op de energieprijs betreft, is het vanzelfsprekend goedkoper om elektriciteit te produceren met kerncentrales die er al staan, dan met nieuw te bouwen fossiele centrales.
Een kernuitstap zal de gemiddelde productiekost van elektriciteit in ons land dus verhogen. 

Volgens een recente studie van EnergyVille zal de totale kost van het Belgische elektriciteitssysteem jaarlijks 106 tot 134 miljoen euro hoger liggen. De impact op de groothandelsprijs voor elektriciteit zou ongeveer € 1 per MWh bedragen, wat op niveau van het nationale verbruik overeenkomt met ca. € 89,5 miljoen per jaar tegen 2030.
 

Gaan er jobs verloren als alle kerncentrales sluiten in 2025?

Wij zullen al onze medewerkers sowieso nog jaren nodig hebben om onze centrales tot 2025 in alle veiligheid uit te baten en tegelijkertijd de ontmanteling van onze kerncentrales voor te bereiden.
In de kerncentrales van Doel en Tihange zijn ongeveer 2.000 Electrabel medewerkers aan de slag, en tot 4.000 bij onderaannemers – indirecte tewerkstelling niet inbegrepen. 

Op lange termijn zal het aantal medewerkers en de nodige competenties op de sites natuurlijk evolueren. Hoe we dit gaan aanpakken, analyseren we momenteel grondig, in alle openheid en transparantie met onze vakbonden.

Wat is de beschikbaarheid van de kerncentrales?

De gemiddelde beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales van 2000 tot en met 2021 bedraagt 85%. Dat is perfect in lijn met de internationale gemiddelden. Tot 2011 haalden de Belgische kerncentrales beschikbaarheidscijfers die vlot boven 85 % gingen. Tussen 2012 en 2018 lag de beschikbaarheid net onder 80 %.

De oorzaken van die lagere beschikbaarheid waren:

  • Een verhoogd veiligheidsbewustzijn en nieuwe veiligheidsnormen, onder meer door de gebeurtenissen in Fukushima. Dankzij versterkte inspectieprogramma’s kwamen enkele ontwerpafwijkingen aan het licht in de Belgische kerncentrales. Als verantwoordelijk uitbater legde Electrabel preventief haar centrales stil voor grondige analyses, inspecties en werkzaamheden.
  • Heel wat complexe projecten in het kader van de uitbatingsverlengingen van Doel 1, 2 en Tihange 1, waardoor de centrales de voorbije jaren meermaals voor lange tijd stillagen.

Electrabel engageert zich om de beschikbaarheid van haar kerncentrales nog te verhogen. In totaal investeerde Electrabel 1,3 miljard euro voor de eerder door de overheid besliste uitbatingsverlenging van Doel 1, 2 en Tihange 1. Vanaf midden 2020 zijn de investeringsprojecten voor de uitbatingsverlengingen van Doel 1, 2 en Tihange 1 afgerond. De komende jaren zullen de centrales dus minder lang stilliggen voor onderhoud en bijgevolg opnieuw sterke beschikbaarheidscijfer behalen.