In maart 2022 heeft de regering beslist om alsnog kerncentrales open te houden. Is dat niet te laat?

In het regeerakkoord van 30 september 2020, bevestigde de regering reeds de ambitie om de kernuitstap tegen eind 2025 te realiseren zoals ook vastgelegd in de wet van 2003 die de toenmalige regering goedkeurde. Enkel indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen, zou een uitbatingsverlenging van de twee jongste centrales, Doel 4 en Tihange 3, overwogen kunnen worden.

Op 18 maart 2022 heeft ENGIE kennis genomen van de beslissing van de Belgische regering om, rekening houdend met de huidige geopolitieke situatie, haar energiebeleid te laten evolueren en kerncentrales te verlengen tot 2035.

ENGIE zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening door samen met de regering de haalbaarheid en de uitvoeringsvoorwaarden van de in dit stadium beoogde oplossingen te bestuderen.

De beslissing om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, is gekoppeld aan aanzienlijke vereisten op het vlak van veiligheid, reglementering en uitvoering – in het bijzonder omdat deze verlenging zou starten op het moment dat de ontmantelingsactiviteiten op de andere eenheden al begonnen zijn. Dat zorgt voor een risicoprofiel dat, door zijn onvoorziene karakter en door zijn omvang, de normale activiteiten van een privé-uitbater overstijgt. De gekozen aanpak moet dan ook een structurele uitlijning van de belangen van de betrokken partijen en een adequate verdeling van de risico’s en de opportuniteiten mogelijk maken.

Ondertussen blijft onze grootste missie de veilige en betrouwbare productie van elektriciteit en de professionele uitvoering van de stopzetting en ontmanteling van onze kerncentrales.