Waarom kunnen de kerncentrales niet simpelweg langer blijven draaien?

Het uitbaten van een kerncentrale na de wettelijk voorgeschreven sluitingsdatum wordt hoe dan ook beschouwd als een soort uitbatingsverlenging, die de nodige veiligheidsstudies en investeringen vereist.

Daarbij moeten we rekening houden met de meest recente veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op elke verlenging na 2025 (WENRA-voorschriften). Niet alle eenheden voldoen momenteel aan deze eisen. Je kan en mag een kerncentrale dus niet zomaar langer laten draaien. 

ENGIE en de Belgische federale regering hebben op 9 januari een akkoord ondertekend (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement), met het oog op de 10-jarige verlenging van de twee kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met een totale productiecapaciteit van 2 GW. 

Dit principeakkoord is een belangrijke stap en opent de weg om tot volledige akkoorden te komen in de komende maanden. Het voorziet ook in de onmiddellijke aanvang van milieu- en technische studies, voorafgaand aan het verkrijgen van de nodige vergunningen voor deze verlenging. Het concretiseert de elementen die aan bod komen in de Letter of Intent, ondertekend op 21 juli 2022, en verduidelijkt enkele modaliteiten voor de volgende onderwerpen:

  • Het schetst de lijnen van de oprichting van een juridische structuur voor de twee verlengde nucleaire eenheden, met participatie in gelijke mate van de Belgische Staat en ENGIE.
  • Het bepaalt het kader voor een plafond voor de toekomstige kosten van het beheer van nucleair afval, een kader dat zal helpen de technische en financiële parameters van dit plafond vast te leggen in de komende weken, met inbegrip van een risicopremie.
  • Het stelt een reeks garanties vast om de goede uitvoering te waarborgen van de verbintenissen van de nucleaire operator.

Met dit akkoord bevestigen beide partijen hun doelstelling om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden Doel 4 en Tihange 3 in november 2026 opnieuw op te starten.We zullen de komende tijd in overleg met het FANC de investeringen in kaart brengen die nodig zijn voor een verlenging van Doel 4 en Tihange 3 na 2025. Het is nog te vroeg om daar nu al definitieve uitspraken over te doen, maar rekening houdend met de ervaringen van vorige verlengingsprojecten en het feit dat Doel 4 en Tihange 3 jonger zijn, schatten we de noodzakelijke investering voor beide eenheden samen op ca. 1 miljard euro.