Zorgen onze kerncentrales voor bevoorradingszekerheid?

Dat doen ze zeker! De Belgische kerncentrales staan nog steeds in voor de helft van het Belgische elektriciteitsbehoefte.

Een kerncentrale produceert jaarlijks gemiddeld 80% van de tijd elektriciteit, offshore windturbines 38%, onshore windturbines 20%, zonnepanelen slechts 10%. De Belgische kerncentrales zijn performant en betrouwbaar, en niet afhankelijk van wind, zon of de sterk schommelende prijzen van fossiele brandstoffen. 

Tegelijk geloven wij ook dat hernieuwbare energie de toekomst is. Electrabel is op dit moment al de grootste groene energieproducent in België en dat willen we ook blijven. Momenteel bestaan er echter nog onvoldoende technische oplossingen om een teveel aan hernieuwbare energie op te slaan om zon- en windluwe periodes te overbruggen. Daarom zijn er nog steeds zogenaamde “basislastcentrales” nodig die onafhankelijk van weersomstandigheden elektriciteit produceren. Dat kunnen kerncentrales of gascentrales zijn.

Volgens Elia heeft ons land bij een volledige kernuitstap, zelfs bij grote investeringen in hernieuwbare energie, nood aan nieuwe basislastcentrales. In België zet de overheid daarom in op de bouw van efficiënte gascentrales om als transitie-energie mee de bevoorradingszekerheid van het land te garanderen. 
 

Er zijn nog steeds basislastcentrales nodig die onafhankelijk van weersomstandigheden elektriciteit produceren.

Lees meer