Uitbatingsverlenging

De wet op de kernuitstap van 2003 schrijft voor dat de productie van kernenergie met de bestaande reactoren in Doel en Tihange na 40 jaar exploitatie definitief stopt. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, kwam de regering reeds terug op deze wet en kende ze een uitbatingsverlenging toe voor drie eenheden.

Na een uitbating van 40 jaar kan de overheid een uitbatingsverlenging (LTO - Long Term Operations) toekennen aan één of meerdere centrales. Zo kregen Doel 1, 2 en Tihange 1 een verlenging van tien jaar. Bij het toekennen van deze LTO’s investeerde Electrabel 1,3 miljard euro extra om de veiligheid en betrouwbaarheid van de centrales nog te versterken.

Een kerncentrale moet continu aan de strengste internationale normen voldoen. In België moet elke centrale dat regelmatig bewijzen via een grondige veiligheidsherziening onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Bij de toegekende uitbatingsverlengingen van Tihange 1 en Doel 1 en 2 besliste Electrabel bovendien tot extra investeringen ter waarde van 1,3 miljard euro, om de veiligheid en betrouwbaarheid van de centrales nog te versterken. Deze investeringen leidden onder meer tot:

  • Het versterken van brandpreventie en blussystemen.
  • Het uitbouwen van onafhankelijke back-upsystemen.
  • Het installeren van extra filtersystemen die bij een ongeval het merendeel van de radioactiviteit opvangen.
  • Het vervangen van stoomturbines, hoofdtransformatoren, elektrische kasten en kabels.
  • Het updaten van de systemen die de centrale besturen.

Als gevolg van deze uitgevoerde werken zijn de centrales dus perfect klaar om nog tot eind 2025 veilig elektriciteit te produceren.

Bekijk hieronder de publicaties over Long Term Operation (LTO):

Downloads

Brochure LTO Doel 1 en 2 - juli 2017 (pdf, 16.33 MB)

Rapport LTO FANC juli 2012 (pdf, 2.35 MB)

Rapport LTO Doel juni 2012 (pdf, 1.59 MB)

Rapport LTO Tihange juni 2012 (FR) (pdf, 1.68 MB)

Persbericht LTO december 2011 (pdf, 230.61 KB)

Rapport LTO Doel december 2011 (pdf, 1.16 MB)

Rapport LTO Tihange december 2011 (FR) (pdf, 1.4 MB)

Strategienota FANC september 2009 (pdf, 120.47 KB)