Continuïteit van onze nucleaire activiteiten: "Het is van vitaal en essentieel belang."

15/05/2020
Altijd paraat! De ENGIE teams blijven zich inzetten om de nucleaire veiligheid te waarborgen en bij te dragen aan de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Luigi Chiodo, bedrijfschef in de controlezaal van de kerncentrale Tihange 2, legt uit hoe de COVID-19 crisis zijn werk beïnvloedt.

Hoe cruciaal zijn de nucleaire activiteiten van ENGIE? 
Luigi Chiodo: In een context waarbij we met z’n allen moeten thuisblijven en waarbij er intense activiteit heerst in de zorgsector en bepaalde voedingsbedrijven, moeten we in alle veiligheid de elektriciteit produceren die nodig is. Dit is van vitaal en essentieel belang.
 
Hoe is het voor u om in corona-modus te werken? Wat is er voor u veranderd in de controlekamer? 
Luigi Chiodo: Het heeft zeker invloed op onze werkomstandigheden! Onze ploeg was aan het werk toen de eerste federale maatregelen voor het hele land werden afgekondigd. In het begin was de social distancing het moeilijkst. De mensen met wie we dagelijks werken niet meer fysiek mogen begroeten, dat was lastig. Bovendien was het moeilijk om in de controlezaal altijd de vereiste afstand van anderhalve meter te behouden; in de huidige context met meerdere mensen samenwerken in een kleine ruimte vergemakkelijkt onze taak niet. Maar we hebben er een erezaak van gemaakt om de instructies tot op de letter op te volgen.
 
Heeft dit ook gevolgen voor andere afdelingen binnen de kerncentrale?
Luigi Chiodo: Ja, iedereen die effectief werken uitvoert in de installaties wordt evenzeer getroffen door de COVID-19 maatregelen. Inderdaad, werken uitvoeren met een mondmasker op waarbij je materiaal moet verplaatsen, met andere collega’s, soms in krappe ruimtes… dat is niet altijd gemakkelijk. Ondanks deze hindernissen blijft elk lid van mijn team gemotiveerd en handhaven we een professioneel niveau van nauwgezetheid en kwaliteit. 
 
ENGIE blijft ter beschikking van de essentiële sectoren. In België wordt meer dan 50% van de elektriciteitsvoorziening verzekerd door de kerncentrales van Doel en Tihange, zonder daarbij CO2 te produceren. Een sector die als cruciaal wordt beschouwd, en nog meer in deze periode van de coronacrisis.