De kerncentrale van Tihange

De kerncentrale van Tihange (CNT) ligt in Hoei, op de rechteroever van de Maas. Op de site staan 3 kernreactoren met water onder druk, van het zogenaamde PWR-type. Deze drukwaterreactoren behoren tot de veiligste ter wereld. Samen hebben ze een vermogen van 3008 MW. De centrale van Tihange staat in voor ongeveer een kwart van de totale elektriciteitsproductie in België.

Historiek

Eind jaren ’60 koos België voor kernenergie om een deel van zijn elektriciteit te produceren, omdat fossiele brandstoffen alleen de stijgende vraag naar energie niet langer konden dekken. De overheid besliste om 7 kernreactoren te bouwen: 4 in Doel en 3 in Tihange.

In 1968 werd Tihange 1 besteld. De centrale werd in dienst genomen in 1975, net op tijd om de Belgische afhankelijkheid van aardolie te beperken. Tihange 2 werd midden 1983 opgestart en Tihange 3 volgde in 1985.

Tihange 1 is 50/50 in bezit van EDF en Electrabel. Tihange 2 en 3 zijn grotendeels eigendom van Electrabel (89,8%) en deels van EDF. Electrabel zorgt voor de veilige uitbating van de centrales.

De centrale ligt op de rechteroever van de Maas, naast Hoei en 25 km ten zuidwesten van Luik. De locatie voldoet aan alle veiligheidseisen. Voor de bouw werden tal van gedetailleerde studies uitgevoerd naar de kwaliteit en stabiliteit van de bodem, de beschikbaarheid van water uit de Maas, de weersomstandigheden en de natuurlijke en menselijke omgeving.

Kerncijfers

Icon
Fact
74
Hectare grond
Icon
Fact
3008MW
Totaal vermogen
Icon
Fact
1000
Electrabel Medewerkers
Icon
Fact
3
Kernreactoren van het type PWR (drukwaterreactor)
Icon
Fact
25%
Van het Belgische energieverbruik of 21 miljard kWh electriciteits-productie per jaar
Icon
Fact
100miljoen €
jaarlijkse investeringen in Tihange

Kenmerken

  Tihange 1 Tihange 2 Tihange 3
Vermogen (MW) 962 1008 1038
In dienst sinds 01/10/1975 01/06/1983 01/09/1985
Sluiting zoals voorzien in de wet 01/10/2025 01/02/2023 01/09/2025
Aandeel ENGIE Electrabel (%) 50 89,81 89,81
Tewerkstelling 1000 Electrabel-medewerkers en tot duizenden externe medewerkers per jaar

Nieuws over Tihange

De kerncentrales van Tihange en Doel hechten veel belang aan de relatie met hun omgeving. Via overlegorganen communiceren ze met alle belanghebbenden. Wie in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrales woont, ontvangt periodiek het informatiemagazine Tihange Contact / Doelbewust in de brievenbus.

Bekijk de nieuwsberichten over Tihange

Toestand van de 3 centrales

Tihange 1

in bedrijf

Tihange 2

in bedrijf

Tihange 3

in bedrijf

Bekijk de beschikbaarheid van al onze eenheden