De kerncentrale van Doel

De kerncentrale van Doel (KCD) ligt in de haven van Antwerpen, aan de linkeroever van de Schelde. Op de site staan 4 reactoren van het zogenaamde PWR-type. Deze drukwaterreactoren behoren tot de veiligste ter wereld. De 4 reactoren hebben een totaal vermogen van 2923 MW. De centrale van Doel staat in voor ongeveer een kwart van de totale elektriciteitsproductie in België.

Historiek

Eind jaren ’60 koos België voor kernenergie om een deel van zijn elektriciteit te produceren, omdat fossiele brandstoffen alleen de almaar stijgende vraag naar energie niet langer konden dekken. De overheid besliste om 7 kernreactoren te bouwen: 4 in Doel en 3 in Tihange.

In 1968 werden Doel 1 en 2 besteld. De omgeving van Doel was ideaal, dankzij het koelwater dat uit de nabijgelegen Schelde kon worden gehaald. De werken begonnen met het opspuiten van 80 hectare poldergrond en met het verhogen van de dijken tot 11 meter boven de zeespiegel. De bouw startte in 1969 en in 1970 werden de eerste personeelsleden aangeworven. In 1975 werd de reactor Doel 1 in dienst genomen; later dat jaar volgde ook Doel 2. Doel 3 startte op in 1982 en midden 1985 was ook Doel 4 volledig klaar.

Doel 1 en 2 zijn volledig eigendom van Electrabel. Doel 3 en 4 zijn grotendeels eigendom van Electrabel (89,8%) en deels van EDF. Electrabel zorgt voor de veilige uitbating van de centrales.

Op 23 september zal volgens de wet op de kernuitstap Doel 3 stilgelegd worden.

Kerncijfers

Icon
Fact
80
hectare grond
Icon
Fact
2935MW
totaal vermogen
Icon
Fact
1000
Electrabel medewerkers
Icon
Fact
4
kernreactoren van het type PWR (drukwaterreactor)
Icon
Fact
25%
van het Belgische energieverbruik of 21 miljard kWh electriciteits-productie per jaar
Icon
Fact
100miljoen €
jaarlijkse investeringen in Doel

Kenmerken

  Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doel 4
Vermogen (MW) 445 445 1006 1039
In dienst sinds 15/02/1975 01/12/1975 01/10/1982 01/07/1985
Voorziene sluitingsdatum (volgens wet op kernuitstap van 2003) 15/02/2025 01/12/2025 01/10/2022 01/07/2025
Aandeel ENGIE Electrabel (%) 100 100 89,81 89,81
Tewerkstelling 1000 Electrabel-medewerkers en tot duizenden externe medewerkers per jaar

Definitieve stop van Doel 3

Conform de wet op de kernuitstap wordt eenheid 3 van de kerncentrale van Doel op vrijdag 23 september 2022, na 40 jaar uitbating, definitief van het elektriciteitsnet afgekoppeld. Doel 3 is daarmee de eerste Belgische kerncentrale die voorgoed stopt met elektriciteit produceren.

 Lees meer: Definitieve stop Doel 3

 

Nieuws over Doel

De kerncentrales van Doel en Tihange hechten veel belang aan de relatie met hun omgeving. Via overlegorganen communiceren ze met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Wie in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrales woont, ontvangt periodiek het informatiemagazine Doelbewust / Tihange Contact in de brievenbus.

Bekijk de nieuwsberichten over Doel

 

 

Toestand van de 4 centrales

Doel 1

in bedrijf

Doel 2

in bedrijf

Doel 3

uit dienst

Doel 4

in bedrijf

Bekijk de beschikbaarheid van al onze eenheden