Privacy

In deze nota wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en verwerken bij het gebruik van de website https://nuclear.engie-electrabel.be en voor welk doel wij die gegevens gebruiken.

De gegevensverwerker is:
Electrabel NV/SA
Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel
BE 0403.170.701

 

Welke informatie verzamelen we?

Bij het surfen op de website https://nuclear.engie-electrabel.be worden de volgende soorten gegevens verzameld:

1) Bij gebruik van de website worden de volgende zaken bijgehouden met behulp van Google Analytics: 
- HTTP-verzoeken: het laden van een nieuwe webpagina op de website of het klikken op een link die naar een andere website gaat
- Browser / systeeminformatie
- First party cookies: deze cookies zorgen voor de goede werking van de website. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om uw taalkeuze te onthouden. 


2) Als u contact met ons wilt opnemen via het contactformulier wordt uw naam en e-mailadres gevraagd. Informatie over uw bedrijf is alleen nodig voor zakelijke vragen. 

 

Op welke manier gebruiken we de persoonlijke informatie? 

De eerste soort gegevens zal worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren, om zo de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyses en worden niet gekoppeld aan een individueel gebruikersprofiel.

De gegevens die via het contactformulier worden verzameld, worden alleen gebruikt om u te contacteren met een antwoord op de door u gestelde vraag.


Op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens? 

Informatie over de website-navigatie van bezoekers wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Het is onze prioriteit om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoekers van de website.

Persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden alleen met uw toestemming verwerkt.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 

Gebruikersgegevens die met behulp van Google Analytics worden verwerkt, zullen na 14 maanden verwijderd worden. De Google-dienst "Anonimisering" van IP-adressen is actief, wat betekent dat de laatste cijfers van het IP-adres niet door Google worden opgeslagen.

Gegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden om technische redenen gedurende 14 dagen opgeslagen. Na 14 dagen worden de gegevens automatisch gewist.

 

Wanneer delen wij persoonlijke gegevens? 

Er worden geen gegevens met andere partijen gedeeld, die via onze website zijn verzameld. Verwerkte gegevens worden alleen gebruikt voor de interne doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens 

Als betrokkene kunt u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens: 
- Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens; 
- Het recht op correctie van uw persoonlijke gegevens; 
- Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen ('recht om vergeten te worden'); 
- Het recht op beperking van de verwerking; 
- Het recht om bezwaar te maken. 

U kunt uw verzoek indienen via ons Data Protection Portal op https://www.engie-benelux-privacy.com/nl.  

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherming autoriteit (GBA - APD): www.GegevensBeschermingsAutoriteit.be.

 

Waar bewaren en verwerken we persoonlijke gegevens? 

Gebruikersgegevens die met behulp van Google Analytics zijn bijgehouden, worden gehost op Google-datacenters. 

Persoonlijke gegevens die via het contactformulier worden gedeeld, worden opgeslagen in de backoffice van de website https://nuclear.engie-electrabel.be. Deze website wordt gehost door Electrabel NV.  

 

Hoe beveiligen we persoonlijke gegevens? 

Enkel bepaalde medewerkers hebben toegang tot de backoffice van de website https://nuclear.engie-electrabel.be en tot de rapportering van Google Analytics.   

 

Vragen in verband met privacy 

Als u een vraag over privacy hebt, kunt u contact opnemen met het team voor gegevensbescherming: 

- Per e-mail op data.protection.be@engie.com; of 
- Per post aan ENGIE Belgium Data Protection team, Simon Bolivarlaan 36, B-1000 Brussel.

U kan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (« DPO » ) voor aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten via be-dpo@engie.com.