Kernenergie

België beschikt over 7 kerncentrales, die samen instaan voor de helft van het elektriciteitsverbruik van het land - en dat zonder CO₂.

Electrabel baat de 4 kerncentrales in Doel en 3 in Tihange veilig en professioneel uit. Kernenergie is belangrijk voor België, zowel voor het garanderen van de elektriciteitsvoorziening, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, als voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen, voor de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen én voor de werkgelegenheid.

In de energietransitie naar een volledig hernieuwbare elektriciteitsproductie kan kernenergie nog een belangrijke rol spelen.

  • Bij de productie van elektriciteit door kernenergie komt geen CO₂ vrij. Dit zorgt in België voor een jaarlijkse besparing van 14 miljoen ton CO₂.
  • Kerncentrales produceren normaal gezien het hele jaar door elektriciteit, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, behalve tijdens hun jaarlijks of 18-maandelijks periodiek onderhoud, dat enkele weken duurt. Ze zijn niet afhankelijk van weersomstandigheden of van de aanvoer van fossiele brandstoffen.
  • De kerncentrales leveren elektriciteit tegen een stabiele prijs en voorkomen dat ons land sterk afhankelijk wordt van energie-import. Op die manier leveren ze een actieve bijdrage tot het garanderen van competitieve elektriciteitsprijzen.
  • Kerncentrales en hernieuwbare energie gaan bovendien perfect hand in hand. Wanneer wind- en zonne-energie optimaal renderen in België, kunnen de Belgische kerncentrales tijdelijk op een veilige manier in vermogen dalen.
  • Wist je dat de Belgische kerncentrales in België 9 000 jobs creëren? En dat zowel rechtstreeks, op de sites van Doel en Tihange, als onrechtstreeks, bij leveranciers. Ook voor de werkgelegenheid zijn ze dus belangrijk.