Nieuws

Op zoek naar nieuws over onze kerncentrales? Hier verzamelen we alle nieuwsartikels.
Animaties over onze kerncentrales
24/03/2021
Zijn de kerncentrales veilig ? Hoe werkt een kerncentrale? Twee veelgestelde vragen waarvoor we een animatie op onze website hebben gemaakt. De twee video's zijn voor iedereen beschikbaar en bieden duidelijke, dynamische en leerrijke informatie. Ontdek ze hier!
Tihange 2: FANC publiceert nieuwe analyse over waterstofinsluitsels in de reactorkuip van Tihange 2
05/01/2021 - Tihange
De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 zijn niet geëvolueerd en er zijn ook geen nieuwe indicaties bij gekomen. Dat blijkt uit een follow-upinspectie, die werd uitgevoerd tijdens de geplande revisie van Tihange 2. Het FANC heeft dan ook geen bezwaar tegen de heropstart van de reactor.
Nieuwe editie Doelbewust & Tihange Contact
04/01/2021 - Doel - Tihange
Lees hier de laatste uitgave van het informatiemagazine Doelbewust en Tihange Contact.
Nieuw gebouw voor tijdelijke opslag verbruikte splijtstof in Doel
08/12/2020 - Doel
Electrabel plant op de site van de kerncentrale in Doel de bouw en uitbating van een nieuw gebouw waarin versterkte containers met verbruikte splijtstofelementen tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Het gebouw krijgt de naam SF² (Spent Fuel Storage Facility) en is onontbeerlijk om na de definitieve stopzetting van de centrales met de ontmanteling te kunnen starten.