De kerncentrales en veiligheid

In de Belgische kerncentrales is veiligheid prioriteit nummer één. Ontdek de vele manieren waarop Electrabel en haar partners de nucleaire veiligheid verzekeren. De kerncentrales zijn ook stevig beveiligd. Hier kom je niet zomaar binnen!

Hoe veilig is kernenergie?

Card image cap

Een sterk basisontwerp

Net als de meeste Amerikaanse en Europese reactoren zijn de kerncentrales van Doel en Tihange van het type ‘Pressurized Water Reactor’ (PWR). Deze reactoren met water onder druk behoren tot de veiligste ter wereld.
 
Card image cap

Strikte controles

De veiligheid van de Belgische kerncentrales wordt strikt opgevolgd door heel wat onafhankelijke instanties.
 
Card image cap

Veiligheid boven productie

Veiligheid staat voor onze teams op nummer 1. Elke dag opnieuw werken ze volgens de hoogste standaarden en de strengste internationale en nationale regels. Bij de minste onduidelijkheid wordt de centrale gestopt en nemen we de tijd voor analyses en inspecties, tot we zeker zijn dat het 100% veilig is om de centrale weer op te starten. De gemiddelde beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales van 2000 tot en met 2021 bedraagt 85%. Dat is perfect in lijn met de internationale gemiddelden.
 
Card image cap

De verschillende pijlers van nucleaire veiligheid

Nucleaire veiligheid is verankerd in enkele basisprincipes en een erg strikte regelgeving. Een speciaal ontwerp, een sterke veiligheidscultuur en frequente kwaliteitscontroles garanderen de veilige werking van de installaties in Doel en Tihange.
 
Card image cap

Leren uit ervaringen

‘Ervaringsbeheer’ is een bekende term in de nucleaire sector. Het komt erop neer dat ervaringen en gebeurtenissen wereldwijd gedeeld worden, ter preventie.
 
Card image cap

Geen ongevallen in België

Electrabel baat al meer dan 40 jaar lang kerncentrales uit en nooit was er een ongeval met een impact op de veiligheid van werknemers, omwonenden of het milieu.
 
Card image cap

Het Belgisch nucleair noodplan

Voor Electrabel is veiligheid de absolute prioriteit. Dit betekent niet alleen incidenten vermijden, maar ook voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen.
 
Card image cap

Permanent investeren

De Belgische kerncentrales zijn in uitstekende staat en voldoen nog altijd aan de nieuwste internationale normen.
 
Card image cap

Infodossier Tsjernobyl

De populaire tv-reeks “Chernobyl” zorgt ervoor dat mensen zich afvragen of een gelijkaardig nucleair ongeval ook in België kan gebeuren. Dat is niet zo. De Belgische kerncentrales zijn beter ontworpen, de procedures worden strikter opgevolgd en er is veel meer onafhankelijk toezicht en transparantie.

Dat alles neemt niet weg dat alle medewerkers van de centrales heel goed beseffen welke verantwoordelijkheid ze dragen en hoe belangrijk hun professionaliteit is. Ze worden dan ook intensief opgeleid en gecoacht.
 
Card image cap

De INES-schaal

De INES-schaal (International Nuclear Event Scale) ontstond na de ongevallen van Three Miles Island (1979) en Tsjernobyl (1986). Die 2 gebeurtenissen maakten duidelijk hoe moeilijk het was voor de nucleaire sector om de ernst van incidenten en ongevallen correct te duiden voor de pers en het grote publiek. Er was dringend nood aan een referentieschaal voor nucleaire incidenten of ongevallen.
 

 

Hoe beveiligen we de centrales?

Wie toegang wil krijgen tot de kerncentrales, moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Nationale Veiligheidsoverheid. Zonder geldige screening met een gunstig resultaat krijg je geen toegang, zelfs niet als personeelslid of externe medewerker.
Lees meer

De stresstests in België

Nadat een zeebeving en de daaropvolgende tsunami in 2011 de kerncentrale van Fukushima (Japan) ernstig beschadigden, besloot Europa alle kerncentrales te onderwerpen aan weerstandstesten, de zogenaamde ‘stresstests’. Die testen beoordeelden de veiligheidsmarges van kerncentrales in extreme omstandigheden.
Lees meer

Doel 4: herstel van de stoomturbine

Op 5 augustus 2014 raakte de stoomturbine van Doel 4 ernstig beschadigd na een verlies van smeerolie. Als gevolg van de dalende oliedruk liep de turbine vast. De centrale schakelde automatisch uit – volledig conform de veiligheidsprocedures.
Lees meer

Waterstofinsluitsels

Tijdens een groot onderhoud van de centrale Doel 3 in 2012 werden bij een inspectie met een nieuwe ultrasone meettechniek onzuiverheden vastgesteld in de wanden van de reactorkuip. Later vond men ook in de kuip van Tihange 2 gelijkaardige onzuiverheden. Electrabel besliste toen zelf, als professioneel en verantwoord uitbater, om de centrales te stoppen en de tijd te nemen om de situatie grondig te analyseren.
Lees meer