De INES-schaal

De INES-schaal (International Nuclear Event Scale) ontstond na de ongevallen van Three Miles Island (1979) en Tsjernobyl (1986). Die 2 gebeurtenissen maakten duidelijk hoe moeilijk het was voor de nucleaire sector om de ernst van incidenten en ongevallen correct te duiden voor de pers en het grote publiek. Er was dringend nood aan een referentieschaal voor nucleaire incidenten of ongevallen.

De INES-schaal

De INES-schaal klasseert alle gebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die een impact (kunnen) hebben op de veiligheid van mens en milieu. Concreet kan dat gaan van het laattijdig uitvoeren van een test tot een ernstig ongeval in een kerncentrale. De schaal is initieel ontworpen voor grote nucleaire installaties, maar wordt sinds een grondige review in 2008-2009 ook gebruikt voor kleinere installaties en industriële activiteiten met radioactieve bronnen en transport. Een belangrijke nuance is dat deze schaal louter een communicatietool is. Het aantal INES-gebeurtenissen is dus niet representatief voor het veiligheidsniveau van een nucleaire installatie.

De INES-meldingen van alle Belgische nucleaire installaties staan op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.