Kernvragen over de kerncentrales

Gaan de kerncentrales allemaal dicht? In het regeerakkoord van 30 september 2020, bevestigde de regering reeds de ambitie om de kernuitstap tegen eind 2025 te realiseren zoals ook vastgelegd in de wet van 2003 die de toenmalige regering goedkeurde.

Dit betekent concreet voor de 4 kerncentrales in Doel en de 3 in Tihange dat in oktober 2022 Doel 3 stopt, gevolgd door Tihange 2 in februari 2023. De drie eerste kernreactoren, Doel 1 en 2 en Tihange 1, konden dankzij een eerdere uitbatingsverlenging en de daarmee gepaard gaande investeringen en controles 10 jaar langer operationeel blijven. In 2025 gaan deze ook definitief van het net.

De voorbereidingen op de stopzetting en ontmanteling van de kerncentrales zijn dan ook volop bezig.

Op 18 maart 2022 heeft ENGIE kennis genomen van de beslissing van de Belgische regering om, rekening houdend met de huidige geopolitieke situatie, haar energiebeleid te laten evolueren en kerncentrales te verlengen tot 2035.

ENGIE zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening door samen met de regering de haalbaarheid en de uitvoeringsvoorwaarden van de in dit stadium beoogde oplossingen te bestuderen.

De beslissing om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, is gekoppeld aan aanzienlijke vereisten op het vlak van veiligheid, reglementering en uitvoering – in het bijzonder omdat deze verlenging zou starten op het moment dat de ontmantelingsactiviteiten op de andere eenheden al begonnen zijn. Dat zorgt voor een risicoprofiel dat, door zijn onvoorziene karakter en door zijn omvang, de normale activiteiten van een privé-uitbater overstijgt. De gekozen aanpak moet dan ook een structurele uitlijning van de belangen van de betrokken partijen en een adequate verdeling van de risico’s en de opportuniteiten mogelijk maken.

Ondertussen opereert Electrabel verder onder het geldend wettelijk kader van de kernuitstap. Tot eind 2025 blijft onze grootste missie de veilige en betrouwbare productie van elektriciteit. 

Op deze pagina vind je antwoorden op enkel vaak gestelde vragen over de huidige situatie rond onze kerncentrales.