Kunnen kerncentrales niet opgestart worden enkel wanneer er te weinig hernieuwbare energie beschikbaar is?

Het opstarten van een kerncentrale is een complex proces dat enkele dagen duurt. Een kerncentrale overdag stoppen omdat er te veel hernieuwbare energie is en dan ’s avonds terug opstarten als er energie nodig is, is dus niet realistisch.

Bovendien is het stoppen en opstarten van een kerncentrale ook op vlak van nucleaire veiligheid complex. Heel veel parameters moeten optimaal zijn om de kettingreactie in de reactor perfect te beheren. Zo moet de splijtstof goed gepositioneerd zijn, moet de chemische samenstelling van het water in de reactor tot op de milliliter correct zijn, moeten de juiste drukken en temperaturen bereikt worden, enz. Onze kerncentrales zijn ontworpen als zogenaamde “basislastcentrales” en zijn bedoeld om het hele jaar door, los van weersomstandigheden, stabiel en veilig elektriciteit te produceren.

De voorbije jaren voerden onze experten, onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, grondige veiligheidsstudies uit. Daaruit bleek dat ze, binnen bepaalde grenzen, hun vermogen tijdelijk kunnen verlagen indien er veel hernieuwbare energie beschikbaar is. We noemen dat “moduleren”. Iets wat momenteel trouwens ondertussen regelmatig gebeurt. Bepaalde centrales mogen tot 5 keer per jaar gedurende maximum 6 uur 25% dalen in vermogen. Andere centrales zijn geschikt om tot 30 keer per 18 maanden gedurende maximum 72 uur tot 50% in vermogen te dalen. Om dit op een perfect veilige manier te doen is het wel nodig om minstens 24 uur op voorhand met de nodige voorbereidingen te starten. Soms gelden bijkomende beperkingen die modulaties voor een bepaalde centrale tijdelijk niet mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld een onderhoud dat dient te gebeuren of de duurtijd dat de splijtstof in de reactor zit. 
 

Onze kerncentrales zijn bedoeld om het hele jaar door, los van weersomstandigheden, stabiel en veilig elektriciteit te produceren.