Hoe veilig is kernenergie in België?

De Belgische kerncentrales zijn veilig. Electrabel baat ze al meer dan 40 jaar op een verantwoorde manier uit, iets waar zowel mens als milieu baat bij hebben.

Nucleaire veiligheid is vanzelfsprekend onze allereerste prioriteit en dat blijft zo, tot op de allerlaatste dag. 

De performantie en de veiligheid van de Belgische kerncentrales wordt van nabij opgevolgd door heel wat onafhankelijke instanties zoals het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA). De Belgische sites ondergaan jaarlijks gemiddeld zo’n 50 audits, dat betekent bijna 1 audit per week. Vertegenwoordigers van het FANC en hun technisch filiaal BEL V hebben permanent toegang tot onze sites. 

De 4 reactoren van Doel en de 3 reactoren van Tihange zijn van het type PWR (Pressurized Water Reactors). Deze reactoren met water onder druk behoren tot de veiligste ter wereld. Qua ontwerp beschikken de Belgische kerncentrales bovendien over een aantal bijkomende troeven die de centrales in onze buurlanden trouwens niet allemaal hebben. Zo hebben ze een dubbelwandig reactorgebouw en een back-up controlezaal. De belangrijkste veiligheidssystemen, die onder alle omstandigheden de reactoren veilig stilleggen en de splijtstof blijven koelen, bestaan in meervoud. Indien 1 systeem zou falen, zijn er altijd andere systemen die de functie kunnen overnemen onder alle mogelijke omstandigheden.

Nucleaire veiligheid is vanzelfsprekend onze allereerste prioriteit en dat blijft zo, tot op de allerlaatste dag. 

Lees meer