Wat is nucleaire ontmanteling?

Nucleaire ontmanteling houdt in dat het terrein waarop de kerncentrales zich bevinden, na de fase van elektriciteitsproductie terug volledig vrijgemaakt wordt en een andere industriële bestemming kan krijgen.

Na het stopzetten van de elektriciteitsproductie volgt voor elke centrale eerst de fase van de definitieve stopzetting. Alle splijtstof uit de centrales wordt verwijderd, de radioactieve circuits worden gedecontamineerd en de verbruikte splijtstof die uit de reactor komt, wordt, na afkoeling in waterbassins, opgeslagen in speciaal beveiligde containers. Deze fase duurt ongeveer 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de eenheid. Pas daarna volgt de eigenlijke ontmanteling. Die duurt naar schatting 10 jaar, van de demontage van de installaties en de verwijdering van alle componenten uit de installaties tot de decontaminatie van de radioactieve zones voor vrijgave van de gebouwen en het terrein. 
 

Nucleaire ontmanteling houdt in dat het terrein waarop de kerncentrales zich bevinden terug volledig vrijgemaakt wordt en een andere industriële bestemming kan krijgen. 

Lees meer