Wat werd er nu concreet overeen gekomen tussen ENGIE en de Belgische overheid over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar?

Alles zal in het werk gesteld om de centrales in november 2025 terug op te starten zodat ze al tijdens de winter 2025-2026 elektriciteit kunnen leveren aan het land.
  • De Belgische overheid en ENGIE zullen in een 50-50% partnerschap eigenaar zijn van Doel 4 en Tihange 3. Electrabel blijft uitbater van de kerncentrales. Beide partners delen zo op een evenwichtige manier de opportuniteiten en de risico’s. Er is geen impact op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van de kerncentrales.
  • Er werd een economisch model overeengekomen voor de verlenging, via een zogenaamd Contract for Difference-mechanisme, dat er onder andere voor zorgt dat de prijs van de geproduceerde elektriciteit beschermd wordt tegen te hoge volatiliteit op de energiemarkten. 
  • ENGIE zal aan de overheid een bedrag betalen van 15 miljard euro voor de toekomstige kosten verbonden met het beheer van kernafval, op basis van een nieuw scenario bepaald door de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). In België zijn NIRAS en haar dochteronderneming Belgoprocess immers verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval. Deze afspraak geeft ENGIE meer duidelijkheid over de kosten hiervoor en de regering zekerheid over de beschikbaarheid van dit belangrijk bedrag.
  • Electrabel bestelde ondertussen de splijtstof en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verduidelijkte wat de verwachtingen zijn voor de voorbereidingen van deze verlengingen (uit te voeren inspecties, projecten, …) zodat de centrales in alle veiligheid 10 jaar langer kunnen draaien. Een belangrijk aandachtspunt zal zijn om tijdig alle materialen geleverd te krijgen. Gezien jarenlang de volledige kernuitstap tegen eind 2025 op de agenda stond, bouwden heel wat leveranciers hun nucleaire activiteiten af. Ook competentiebeheer is een prioriteit. 

De onderhandelingen lopen nu voort met het oog op het bereiken van een definitief en juridisch bindend akkoord tegen eind oktober 2023. Tevens gaat het dossier naar de Europese Commissie voor goedkeuring van het globale akkoord en van het economische model. In parallel onderneemt de Belgische regering de nodige stappen voor de noodzakelijke aanpassingen aan het wettelijke kader. Naar verwachting kan de sluiting van de overeenkomst plaatsvinden in de eerste helft van 2024.