Strikte controles

De veiligheid van de Belgische kerncentrales wordt strikt opgevolgd door heel wat onafhankelijke instanties.

Geen enkele andere sector wordt zo streng gecontroleerd. De kerncentrales ondergaan jaarlijks gemiddeld zo’n 50 onafhankelijke audits, dat betekent bijna 1 audit per week. De rapporten zijn vaak openbaar. Zowel nationale als internationale nucleaire experts bevestigen dat de Belgische kerncentrales veilig zijn.

De controle op de Belgische kerncentrales is de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), een instelling van openbaar nut onder de voogdij van de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Het FANC waakt erover dat de bevolking en het milieu efficiënt beschermd worden tegen het gevaar van ioniserende stralen. Dat gebeurt volledig onafhankelijk en onpartijdig. Voor de permanente controles doet het FANC een beroep op haar technisch filiaal Bel V, dat net als het FANC vrij toegang heeft tot de sites van Doel en Tihange.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties. Ze ontwikkelt normen voor nucleaire veiligheid en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. Het IAEA stelt internationale teams samen die documenten bestuderen en ter plaatse nagaan hoe de veiligheid van nucleaire installaties in de praktijk wordt verzekerd. Dat gebeurt door middel van OSART-missies (Operational Safety Review Team) en SALTO-missies (Safety Aspects of Long Term Operation). De kerncentrales van Doel en Tihange kregen al meermaals bezoek van een OSART- en een SALTO-team.

Alle nucleaire operatoren ter wereld zijn gegroepeerd in WANO (World Association of Nuclear Operators). Deze organisatie, opgericht na de gebeurtenissen in Tsjernobyl, moet de veiligheid en betrouwbaarheid van kerncentrales maximaliseren. De kerncentrales van Doel en Tihange ontvangen om de 4 jaar een team van internationale experten voor een zogenaamde WANO Peer Review, 2 jaar later gevolgd door een WANO Follow Up. Uit elke review volgen suggesties om de veiligheid en de performantie van de kerncentrales te optimaliseren.

Als professionele nucleaire uitbater heeft Electrabel ook een sterke interne auditorganisatie. Die werkt onafhankelijk en voert het hele jaar door controles en reviews uit. Zo garandeert Electrabel dat de installaties, werkwijzen en veiligheidscultuur aan alle richtlijnen voldoen. De conclusies van de audits worden ook aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle bezorgd.