Een sterk basisontwerp

Net als de meeste Amerikaanse en Europese reactoren zijn de kerncentrales van Doel en Tihange van het type ‘Pressurized Water Reactor’ (PWR). Deze reactoren met water onder druk behoren tot de veiligste ter wereld.

Het ontwerp is gebaseerd op regels en praktijken uit de Verenigde Staten, maar aangepast aan de Belgische context. De voorschriften voor de bouw en de uitbating van elke Belgische kerncentrale zijn vastgelegd in het veiligheidsrapport, de uitbatings- en de milieuvergunning. Het concept van de PWR-centrale vormt ook de basis voor de nieuwste generatie kerncentrales die Frankrijk en Finland momenteel bouwen.

De Belgische kerncentrales hebben bovendien belangrijke troeven ten opzichte van onze buurlanden. Reeds bij de bouw werd rekening gehouden met de nabijheid van grote steden. Alle Belgische kerncentrales hebben een dubbelwandig reactorgebouw met een behuizing in gewapend beton. Het binnenste omhulsel voorkomt het vrijkomen van radioactiviteit en is bestand tegen sterke druk van binnenuit. De tweede wand beschermt de installaties tegen externe gebeurtenissen.

Bovendien zijn alle Belgische centrales uitgerust met een extra niveau van veiligheidssystemen. Hieronder vallen onder meer dieselgeneratoren en een back-upcontrolezaal, die volledig onafhankelijk kunnen opereren. Die kunnen de installaties in alle omstandigheden veilig stoppen en blijven koelen. Als één systeem zou falen, nemen de andere systemen het over. Daarenboven kregen de centrales in het kader van de ‘stresstests’ na Fukushima nog een bijkomend niveau van onafhankelijke en mobiele veiligheidssystemen.