Permanent investeren

De Belgische kerncentrales zijn in uitstekende staat en voldoen nog altijd aan de nieuwste internationale normen.

Electrabel investeert continue in het onderhoud en de modernisering van de installaties van de kerncentrales van Doel en Tihange. Ze worden continu gemoderniseerd. Naast de periodieke onderhoudsbeurten, die meestal om de 12 maanden plaatsvinden, zijn er tienjaarlijkse herzieningen, onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De centrales worden dan getoetst aan de nieuwste internationale veiligheidsnormen. Uit elke herziening volgt een actieplan voor het actualiseren van de installaties, de processen en procedures, of de bedrijfscultuur. Op die manier kan worden gegarandeerd dat de centrales aan de recentste normen voldoen. Enkele voorbeelden:

  • De vervanging van alle stoomgeneratoren in de centrales.
  • De installatie en/of versterking van een tweede niveau van dieselgeneratoren en andere hulpsystemen die de centrales blijven koelen in geval van black-out.
  • De installatie van waterstofopvangsystemen die ontploffingen door waterstofgas voorkomen.
  • Het versterken van verschillende opleidingsprogramma’s voor de medewerkers.
  • Het vervangen van monitoren aan de in- en uitgang van de radioactieve zones. Die garanderen dat er geen materiaal of medewerkers met radioactieve besmetting de zones in- of uitgaan.
  • Het opzetten van een ‘Human Performance’-programma om menselijke fouten te voorkomen.

Electrabel investeert ook permanent in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Hiervoor zijn de kerncentrales van Doel en Tihange beiden ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) gecertificeerd. 

ISO 45001