De verschillende pijlers van nucleaire veiligheid

Nucleaire veiligheid is verankerd in enkele basisprincipes en een erg strikte regelgeving. Een speciaal ontwerp, een sterke veiligheidscultuur en frequente kwaliteitscontroles garanderen de veilige werking van de installaties in Doel en Tihange.

Het redundantieprincipe

Bij het ontwerp van de kerncentrales van Doel en Tihange is rekening gehouden met mogelijke defecten. Veiligheidsgevoelige uitrustingen bestaan daarom in drie exemplaren. Dit is de essentie van het redundantieprincipe: een defect in één onderdeel kan de veiligheid van de centrale nooit in gevaar brengen.

Insluitingsbarrières

Alles wordt in het werk gesteld om te vermijden dat radioactieve stoffen in aanraking komen met de buitenwereld. Zo sluiten een reeks barrières het uranium en de hoogactieve splijtingsproducten volledig af.

Wist jij dat de splijtstof vijf keer ingesloten is om het vrijkomen van radioactiviteit te vermijden?

Wist jij dit?– de splijtstof 5 keer ingesloten is om het vrijkomen van radioactiviteit te vermijden

  1. Het uraniumoxide is tot splijtstoftabletten samengeperst
  2. De tabletten zitten hermetisch dichtgelast in splijtstofstaven
  3. Meerdere staven samen vormen splijtstofelementen die in het reactorvat staan; dat vat heeft 20 cm dikke stalen wanden.
  4. Een eerste primaire insluitwand belet dat mogelijke radioactiviteit uit het reactorgebouw ontsnapt. De wand kan weerstaan aan sterke druk van binnenuit.
  5. Een tweede insluitwand uit gewapend beton beschermt de installaties tegen ongevallen van buitenaf. Hij is ontworpen om te kunnen weerstaan aan verschillende soorten incidenten of ongevallen zoals een ontploffing, een overstroming, een aardbeving, de impact van een vliegtuig … Tussen beide omhulsels zorgt onderdruk ervoor dat geen radioactiviteit ongecontroleerd naar buiten kan.

Een veiligheidscultuur

Om wereldwijd tot de beste nucleaire uitbaters te behoren, zetten we ook sterk in op de menselijke factor. Daarom zijn de ontwikkeling en versterking van een cultuur waarin veiligheid een natuurlijke reflex is, sleutelelementen in onze vijfjaarlijkse globale nucleaire veiligheidsplannen.

De 2000 medewerkers van de kerncentrales van Doel en Tihange zijn hooggeschoold en hebben veel ervaring. De operatoren in de controlezaal moeten een speciale licentie hebben, die om de twee jaar wordt vernieuwd. Daarvoor moeten ze eerst een intensieve opleiding en een training op een simulator volgen, en een examen afleggen voor een onafhankelijk controleorgaan. Elk jaar worden interne en externe noodplanoefeningen georganiseerd, in samenwerking met het personeel van de centrale.

Wist jij dit? De kerncentrales van Doel en Tihange hebben eigen opleidingscentra met een simulator die alle aspecten van de werking van de centrale getrouw nabootst.