Veiligheid boven productie

Veiligheid staat voor onze teams op nummer 1. Elke dag opnieuw werken ze volgens de hoogste standaarden en de strengste internationale en nationale regels. Bij de minste onduidelijkheid wordt de centrale gestopt en nemen we de tijd voor analyses en inspecties, tot we zeker zijn dat het 100% veilig is om de centrale weer op te starten. De gemiddelde beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales van 2000 tot en met 2021 bedraagt 85%. Dat is perfect in lijn met de internationale gemiddelden.

Na de gebeurtenissen in Fukushima in 2011 werden de inspectieprogramma’s overal ter wereld versterkt. Ook in België. Tijdens een groot onderhoud van Doel 3 in 2012 inspecteerden experts bepaalde delen van de reactorkuip met een nieuw ultrasoon meettoestel dat betere resultaten oplevert. De inspecteurs stelden onzuiverheden vast in de reactorkuip van Doel 3 en later ook in die van Tihange 2. Het ging om waterstofinsluitsels die al sinds de bouw van de kuipen aanwezig waren, en daarenboven niet bleken te evolueren. Dit was de start van een ongezien onderzoek. Een team experts van Electrabel, Laborelec en Tractebel Engineering werkte samen met enkele gerenommeerde organisaties in binnen- en buitenland. Na tienduizenden uren onderzoek besloten ze dat de waterstofinsluitsels geen impact hadden op de sterkte van de kuip. Zowel Doel 3 als Tihange 2 konden vervolgens veilig opstarten. Intussen volgt Electrabel periodiek de staat van de reactorkuipen op. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ziet hierop toe.

Ook voor de betonprojecten in Doel 3, 4 en Tihange 2 en 3 liet Electrabel niets aan het toeval over. Toen in 2017 betondegradatie werd vastgesteld in een gebouw in het niet-nucleair gedeelte van de centrale Doel 3, werd de centrale stilgelegd voor onderzoek. Het beton bleek aangetast door de hete stoom, die naar buiten komt als de centrale gestopt wordt. Electrabel nam meteen de nodige maatregelen, zowel op Doel 3 als op de andere centrales die over dezelfde installaties beschikken.