Het Belgisch nucleair noodplan

Voor Electrabel is veiligheid de absolute prioriteit. Dit betekent niet alleen incidenten vermijden, maar ook voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen.

Alle maatregelen voor zo’n uitzonderlijk incident staan beschreven in het Belgisch nucleair noodplan. Er zijn 3 topprioriteiten: de veiligheid van de omgeving, het welzijn van de medewerkers en de stabiliteit van de installaties.

Bij Electrabel bestaan voor elk intern incident procedures, een permanentie, noodinfrastructuur en opleidingsprogramma’s. De kerncentrales van Doel en Tihange zijn ook ontworpen om weerstand te bieden aan externe risico’s zoals aardbevingen en overstromingen. Op elke entiteit in Doel en Tihange wordt minstens één keer per jaar een nucleair incident gesimuleerd. Daarnaast oefent Electrabel met de politie en de externe brandweer. Per site worden elk jaar 6 tot 7 grote noodplanoefeningen met verschillende scenario’s en deelnemers gehouden. Na elke oefening volgt een grondige evaluatie en bijsturing.

De noodplanning en de maatregelen voor de omgeving, de bevolking, de landbouw enz. zijn de verantwoordelijkheid van de overheid. Electrabel zelf is verantwoordelijk voor de veilige uitbating van haar installaties en voor een snelle, correcte informatiedoorstroming naar de overheid.

Bij een incident moeten de kerncentrales de situatie zo snel mogelijk onder controle krijgen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van het personeel en van eventuele bezoekers tijdens het incident.

De meldingsdrempels zijn in België overigens erg laag. Van zodra een centrale bijvoorbeeld in vermogen moet dalen voor een onderhoudsinterventie, is Electrabel verplicht om dit te melden via officiële kanalen. Hetzelfde geldt voor automatische afschakelingen. In onze buurlanden zijn de meldingsdrempels hoger. Het leidt ertoe dat Doel en Tihange soms meer in de actualiteit komen dan andere kerncentrales.

Bij een nucleair ongeval zorgt het crisiscentrum van de overheid voor de communicatie en de beschermingsmaatregelen voor de bevolking. Uiteraard gebeurt dit in voortdurend overleg met de experts van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en die van de kerncentrale.