Geen ongevallen in België

Electrabel baat al meer dan 40 jaar lang kerncentrales uit en nooit was er een ongeval met een impact op de veiligheid van werknemers, omwonenden of het milieu.

Nucleaire veiligheid is altijd al een absolute prioriteit geweest voor Electrabel. Met succes: een geheel van technische, organisatorische en menselijke maatregelen zorgt ervoor dat onze kerncentrales geen nefaste invloed hebben op mens en milieu.