Doel 4: herstel van de stoomturbine

Op 5 augustus 2014 raakte de stoomturbine van Doel 4 ernstig beschadigd na een verlies van smeerolie. Als gevolg van de dalende oliedruk liep de turbine vast. De centrale schakelde automatisch uit – volledig conform de veiligheidsprocedures.

Electrabel was zelf het eerste slachtoffer van deze feiten en betreurt dan ook dat de verantwoordelijke niet kon worden geïdentificeerd, ondanks het onderzoek van het parket. De gebeurtenissen van 5 augustus 2014 hadden een belangrijke impact op ons bedrijf, niet enkel in termen van materiële, financiële en reputatieschade, maar ook in termen van psychologische en sociale gevolgen voor onze medewerkers. 

De centrale Doel 4 startte op 19 december 2014 opnieuw op. 600 mensen werkten intensief samen voor de analyse, de demontage, de herstellingen en het heropbouwen van de stoomturbine; een ongezien proces, dat binnen de voorziene deadline werd afgewerkt.

Sinds dit incident nam Electrabel heel wat extra beveiligingsmaatregelen:

  • Het aantal camera’s op de site van de kerncentrale is drastisch verhoogd
  • Belangrijke installaties zijn extra vergrendeld
  • In bepaalde zones mogen medewerkers niet meer alleen binnen
  • De toegangscontroles zijn nog strenger geworden
  • Alle medewerkers werden extra gesensibiliseerd voor de beveiligingscultuur.