Hoe beveiligen we de centrales?

Wie toegang wil krijgen tot de kerncentrales, moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Nationale Veiligheidsoverheid. Zonder geldige screening met een gunstig resultaat krijg je geen toegang, zelfs niet als personeelslid of externe medewerker.

Wie heeft toegang tot de centrales?

Electrabel bepaalt zelf niet wie toegang krijgt tot de Belgische kerncentrales. Iedereen die de kerncentrale wil betreden, moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Nationale Veiligheidsoverheid. Zonder geldige screening met een gunstig resultaat wordt geen toegang verleend, zelfs niet aan personeelsleden of externe medewerkers.

Hoe verloopt de controle?

De kerncentrales bestaan uit verschillende zones met elk hun eigen veiligheidsvoorschriften en toegangsvoorwaarden. Van de ene zone naar de andere gaan, kan niet zonder meerdere barrières – metaaldetectie, een biometrische scan, individueel toegangssas met persoonlijke code, cameracontrole, voertuigcontrole – te passeren.

De toegangscontrole gebeurt door een erkende bewakingsfirma. Alleen agenten die de wettelijk verplichte opleidingen hebben gevolgd, mogen bewakings- en controleopdrachten uitvoeren. Natuurlijk worden ook zij gescreend door de overheid en door hun opdrachtgever. Sinds 2016 zijn op alle nucleaire sites in België 24/7 overheidsdiensten aanwezig.

Wat gebeurt er met indringers?

Als iemand onrechtmatig een zone probeert binnen te dringen, wordt dat meteen gedetecteerd en kunnen alle kritische installaties hermetisch afgesloten worden. Openbare hulpdiensten worden meteen opgeroepen.

Daarnaast zijn er ook verschillende maatregelen tegen een ‘insider threat’: een medewerker die bewust een verkeerde handeling uitvoert. In bepaalde zones mag niemand alleen binnen, er staan extra camera’s op specifieke installaties en medewerkers krijgen opleidingen over beveiligingscultuur.

Wat wordt er gecontroleerd?

Naast personen worden ook bagage, voertuigen, post en magazijnleveringen gescreend. Ook bij het verlaten van de site worden mensen en voertuigen gecontroleerd en wordt onder meer gezocht naar explosieven, wapens en radioactieve bronnen, maar evenzeer naar gsm’s en fototoestellen. Iedereen passeert een metaaldetector en persoonlijke bagage gaat door een RX-scanner. Post en pakketten worden overigens niet alleen gescand, maar ook nog gecontroleerd door snuffelhonden. Voertuigen worden maximaal geweerd van de site, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor werkzaamheden.

Kan ik op bedrijfsbezoek?

Door de internationale actualiteit en de terreurdreiging zijn de toegangsprocedures voor bezoekers van de Belgische nucleaire sites strenger geworden. Bedrijfsbezoeken worden bijgevolg niet meer georganiseerd.

Wat met computerinbraken?

Electrabel waakt nauwgezet over de bescherming van gevoelige gegevens en over potentiële computerinbraken/cyberaanvallen. Elke nucleaire exploitant moet aan strenge wettelijke eisen voldoen. De stresstests die volgden op het ongeval in Fukushima gingen onder meer na hoe sterk de centrales gewapend zijn tegen computerinbraken. Electrabel bleek aan alle eisen te voldoen.

Electrabel past dan ook regelmatig specifieke maatregelen toe om de risico’s van een computerinbraak te beperken. Die maatregelen worden regelmatig getest, gecontroleerd en continu verbeterd. De grootste bescherming tegen computerinbraken is het feit dat alle besturingssystemen van de kerncentrales volledig los staan van de pc-netwerken van de centrale. Ze worden ook grotendeels analoog aangestuurd.