Klankbordraad

De Klankbordraad is een overlegorgaan dat in 1998 werd opgericht in Doel om de banden tussen de centrale en haar omwonenden aan te halen. Alle bekommernissen en vragen over de activiteiten van de kerncentrale komen aan bod op de bijeenkomsten van de raad.

Contactgegevens van de leden van onze klankbordraad:

 

Ga mee in dialoog

De Klankbordraad zoekt nog extra leden die actief willen meewerken. Heb je interesse? 
Stuur dan een e-mail met je motivatie naar doelinfo@bnl.engie.com