Milieuverklaring Tihange

Verantwoordelijkheid en respect voor het leefmilieu behoren tot de basiswaarden van Electrabel. In al onze strategische keuzes en operationele beslissingen houden we rekening met de factor milieu. Elk jaar publiceert de kerncentrale van Doel een milieuverklaring met een beschrijving van haar milieu-impact en van de maatregelen om de veiligheid te waarborgen, het milieu te beschermen en het welzijn van haar medewerkers te garanderen.

Als nucleaire industriële site zijn we ons bewust van de verschillende milieuaspecten. We stellen alles in het werk om binnen de desbetreffende milieunormen onze werkzaamheden uit te voeren en om op een duurzame wijze onze impact op het milieu te verminderen.

Milieueffecten (FR)

De hoeveelheid uitgestoten CO₂ is vergelijkbaar met deze van hernieuwbare energiebronnen. Andere emissies worden zeer grondig gefilterd om ver binnen de door de wet vastgelegde limieten te blijven. 

Atmosfeer (FR)

Water uit de Maas wordt gebruikt om de centrale af te koelen en 97% van het opgenomen water vloeit terug naar de Maas. De hoeveelheid water die opgenomen wordt en terugvloeit zijn aan zeer strenge reglementeringen onderworpen. Een bijkomend voordeel van dit proces is dat er jaarlijks bijna 30 ton drijvend afval uit de rivier gehaald wordt.

Water (FR)

Alle mogelijke preventieve maatregelen worden genomen om vervuiling van de bodem en grondwater te vermijden. Op de site zelf is er permanent toezicht tot wanneer de grond volledig gesaneerd bij het ontmantelen van de installaties. 

Bodem (FR)

Het beperken en beheren van het geproduceerde, al dan niet radioactief afval, staat centraal. Er zijn 60 sorteercategorieën om het onvermijdelijke afval van industriële activiteiten te recycleren en te behandelen.

Afvalbeheer (FR)

Om geluidshinder voor omwonenden te beperken is de centrale onderworpen aan geluidsemissienormen die zijn vastgelegd in de milieuvergunning. Wij gaan vrijwillig verder dan de eisen die de vergunning stelt en hebben besloten de nooddieselunits uit te rusten met geluiddempers.

Geluid (FR)

De site van de kerncentrale van Tihange heeft een oppervlakte van 74 ha, waarvan momenteel 20.000 m² gewijd is aan biodiversiteit en herontwikkeld werd tot een "Natuurnetwerk" in samenwerking met de Natagora-vereniging.
Fauna en flora (FR)

De drie belangrijkste milieuprestaties voor 2020: de plaatsing van 650 zonnepanelen, de voorbereiding op de definitieve stopzetting van Tihange 2 en het plaatsen van geluidsdempers op de nood-dieselgroepen.
Objectieven en projecten (FR)

EMAS

 

Milieuverklaring 2021 (FR) (pdf, 5.91 MB)

Milieuverklaring 2020 (FR) (pdf, 6.73 MB)

Milieuverklaring 2019 (FR) (pdf, 11.39 MB)

Milieuverklaring 2018 (FR) (pdf, 7.83 MB)

Milieuverklaring 2017 (FR) (pdf, 4.62 MB)

Milieuverklaring 2016 (FR) (pdf, 4.96 MB)

Milieuverklaring 2015 (FR) (pdf, 3.74 MB)

Milieuverklaring 2014 (FR) (pdf, 6.17 MB)

Milieuverklaring 2013 (FR) (pdf, 8.97 MB)

Milieuverklaring 2012 (FR) (pdf, 9.56 MB)