Nieuws

Op zoek naar nieuws over onze kerncentrales? Hier verzamelen we alle nieuwsartikels.
Nieuw gebouw voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof in Tihange
20/01/2021 - Tihange
Sinds mei 2020 bouwt Electrabel een nieuw gebouw op de site van de kerncentrale van Tihange. Het gebouw krijgt de naam SF² (Spent Fuel Storage Facility) en zal plaats bieden aan versterkte containers met verbruikte splijtstofelementen die afkomstig zijn van de elektriciteitsproductie van de drie eenheden op de locatie. De bouw en uitbating van dit gebouw zijn noodzakelijk voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof op het terrein. Dit met het oog op de ontmanteling van de installaties en in afwachting van een definitieve beslissing over de opslag van de verbruikte splijtstof.
Tihange 2: FANC publiceert nieuwe analyse over waterstofinsluitsels in de reactorkuip van Tihange 2
05/01/2021 - Tihange
De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 zijn niet geëvolueerd en er zijn ook geen nieuwe indicaties bij gekomen. Dat blijkt uit een follow-upinspectie, die werd uitgevoerd tijdens de geplande revisie van Tihange 2. Het FANC heeft dan ook geen bezwaar tegen de heropstart van de reactor.
Nieuw gebouw voor tijdelijke opslag verbruikte splijtstof in Doel
08/12/2020 - Doel
Electrabel plant op de site van de kerncentrale in Doel de bouw en uitbating van een nieuw gebouw waarin versterkte containers met verbruikte splijtstofelementen tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Het gebouw krijgt de naam SF² (Spent Fuel Storage Facility) en is onontbeerlijk om na de definitieve stopzetting van de centrales met de ontmanteling te kunnen starten.
Milieuverklaring editie 2020 vanaf nu beschikbaar
20/11/2020 - Doel - Tihange
Elk jaar publiceren de kerncentrales van Doel en Tihange een milieuverklaring met een beschrijving van haar milieu-impact en van de maatregelen om de veiligheid te waarborgen, het milieu te beschermen en het welzijn van haar medewerkers te garanderen.