Gaan er jobs verloren als de kerncentrales sluiten?

Kernenergie is een arbeidsintensieve activiteit, met zeer gespecialiseerd en hoogopgeleid personeel. In de kerncentrales van Doel en Tihange werkt grotendeels Electrabel-personeel, maar bij investeringen of onderhoudswerken wordt dit traditioneel aangevuld met een groot aantal externe aannemers/leveranciers van diensten. 

Electrabel heeft de duidelijke ambitie de stopzetting van haar nucleaire activiteiten op een sociaal verantwoorde manier te begeleiden.  Ons bedrijf heeft een aantal unieke verbintenissen aangegaan met haar werknemers die actief zijn binnen de nucleaire activiteiten. Het doel van deze verbintenissen is de werkgelegenheid van de betrokken werknemers zoveel mogelijk te behouden, de veilige voortzetting van de exploitatie van de centrales tot hun sluiting te verzekeren en, ten slotte, de uitvoering van alle operaties die nodig zijn voor hun ontmanteling.

Concreet hebben alle medewerkers met een contract van onbepaalde duur met Electrabel een tewerkstellingsgarantie tot eind 2027. De medewerkers die eind 2021 45 jaar of ouder waren, kregen bovendien reeds werkzekerheid tot het einde van hun loopbaan. We garandeerden ook om aan alle medewerkers op lange termijn een kwalitatieve job aan te bieden.

We kondigden ook een aantal bijkomende verbintenissen aan om competenties binnen het bedrijf te houden en de nodige werkzaamheden uit te voeren tot het einde van de ontmanteling. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld een vrijwillig, voorwaardelijk retentiemechanisme voor personeelsleden die het bedrijf vanaf nu willen verlaten, bevordering van de mobiliteit van werknemers binnen de groep, internalisering van taken van onderaannemers, … 

Wat de jobs bij externe leveranciers betreft, zal de ontmanteling ook bepaalde opportuniteiten creëren. De analyses voor het bepalen van de industriële planning en de taken die we met eigen personeel zullen doen en die we zullen uitbesteden lopen. Onze prioriteit is om de ontmanteling van de installaties zo veilig en efficiënt mogelijk te realiseren. Zo nemen de we kans van mogelijke blootstelling van de omgeving en omwonenden aan radiologisch materiaal zo snel mogelijk weg.  

Electrabel doet uiteraard graag beroep op binnenlandse ervaring en expertise daar waar ons dat kan helpen om het immens ontmantelingsproject op een veilige, efficiënte, milieuvriendelijke én competitieve manier aan te pakken. Bij onze keuze van onderaannemers zullen we ons in de eerste plaats laten leiden door overwegingen als veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Tevens vinden we het ook belangrijk om, zeker bij een first of a kind project als het deze, alle regelgevingen rond private aanbestedingen correct te volgen. Rekening houdend met de specificiteit van het project kunnen we ervan uitgaan dat het werk zal worden uitgevoerd door een mix van eigen personeel en gespecialiseerde onderaannemers uit binnen- en buitenland.