Nieuw gebouw voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof in Tihange

Sinds mei 2020 bouwt Electrabel een nieuw gebouw op de site van de kerncentrale van Tihange. Het gebouw krijgt de naam SF² (Spent Fuel Storage Facility) en zal plaats bieden aan versterkte containers met verbruikte splijtstofelementen die afkomstig zijn van de elektriciteitsproductie van de drie eenheden op de locatie. De bouw en uitbating van dit gebouw zijn noodzakelijk voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof op het terrein. Dit met het oog op de ontmanteling van de installaties en in afwachting van een definitieve beslissing over de opslag van de verbruikte splijtstof.
20/01/2021  - Tihange

Klik op de brochure voor meer informatie over het project.

Cover flyer SF²

 

Waarom bouwt Electrabel een nieuw opslaggebouw?

De illustraties zijn gebaseerd op de situatie in de kerncentrale van Doel.

Neem een kijkje in het bestaande gebouw voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof in Doel.