Beeldopnames nucleaire sites

31/01/2022
Sinds 28 januari 2022 is het wettelijk verboden om beelden van de Belgische kerncentrales te maken of te verspreiden.

Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, maar enkel na expliciete toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor journalisten en media bestaat ook de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen die geldig blijft gedurende een langere termijn.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van het FANC.