Beeldopnames nucleaire sites

Sinds 28 januari 2022 is het wettelijk verboden om beelden van de Belgische kerncentrales te maken of te verspreiden.
31/01/2022

Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, maar enkel na expliciete toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor journalisten en media bestaat ook de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen die geldig blijft gedurende een langere termijn.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van het FANC.