Indien eind 2021 zou blijken dat we toch nog kerncentrales nodig hebben na 2025 … is het dan te laat?

De huidige Belgische regering bevestigde in het regeerakkoord de intentie om de kernuitstap in 2025 te realiseren. Enkel indien eind 2021 zou blijken dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan een uitbatingsverlenging van één of meerdere kerncentrales overwogen worden.

Wij hebben duidelijk gesteld dat een finale beslissing over een uitbatingsverlenging nodig was vóór eind 2020 zodat er voldoende tijd is voor de nodige studies, de internationale publieke consultaties, de uit te voeren werkzaamheden én de bestelling van de splijtstof. Die beslissing is er niet gekomen.

Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn dus duidelijk: 

  • Tot 2025 onze kerncentrales in alle veiligheid uitbaten zodat ze kunnen bijdragen tot een betrouwbare en klimaatvriendelijke energievoorziening.
  • Een professionele stopzetting en ontmanteling van de Belgische kerncentrales voorbereiden.