In januari 2023 heeft ENGIE en de regering een akkoord getekend rond een uitbatingsverlenging van Doel 4 en Tihange 3. Blijven deze twee kerncentrales nu open?

ENGIE en de Belgische federale regering hebben op 9 januari een akkoord ondertekend (Heads of Terms and Commencement of LTO Studies Agreement), met het oog op de 10-jarige verlenging van de twee kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met een totale productiecapaciteit van 2 GW.

De beslissing om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, is gekoppeld aan aanzienlijke vereisten op het vlak van veiligheid, reglementering en uitvoering – in het bijzonder omdat deze verlenging zou starten op het moment dat de ontmantelingsactiviteiten op de andere eenheden al begonnen zijn. Dat zorgt voor een risicoprofiel dat, door zijn onvoorziene karakter en door zijn omvang, de normale activiteiten van een privé-uitbater overstijgt. De gekozen aanpak moet dan ook een structurele uitlijning van de belangen van de betrokken partijen en een adequate verdeling van de risico’s en de opportuniteiten mogelijk maken.

Dit principeakkoord is een belangrijke stap en opent de weg om tot volledige akkoorden te komen in de komende maanden. Het voorziet ook in de onmiddellijke aanvang van milieu- en technische studies, voorafgaand aan het verkrijgen van de nodige vergunningen voor deze verlenging. Het concretiseert de elementen die aan bod komen in de Letter of Intent, ondertekend op 21 juli 2022, en verduidelijkt enkele modaliteiten voor de volgende onderwerpen:

  • Het schetst de lijnen van de oprichting van een juridische structuur voor de twee verlengde nucleaire eenheden, met participatie in gelijke mate van de Belgische Staat en ENGIE.
  • Het bepaalt het kader voor een plafond voor de toekomstige kosten van het beheer van nucleair afval, een kader dat zal helpen de technische en financiële parameters van dit plafond vast te leggen in de komende weken, met inbegrip van een risicopremie.
  • Het stelt een reeks garanties vast om de goede uitvoering te waarborgen van de verbintenissen van de nucleaire operator.

Met dit akkoord bevestigen beide partijen hun doelstelling om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden Doel 4 en Tihange 3 in november 2026 opnieuw op te starten.

Ondertussen blijft onze grootste missie de veilige en betrouwbare productie van elektriciteit en de professionele uitvoering van de stopzetting en ontmanteling van onze kerncentrales.