Wat met het nucleaire afval?

In België zijn NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) en haar industriële dochteronderneming Belgoprocess verantwoordelijk voor het beheer (verwerking, conditionering en opslag) van het Belgische radioactieve afval afkomstig van kerncentrales, industriële en medische toepassingen en onderzoekscentra.

 

Kortlevend afval is goed voor 90% van het totale volume van radioactief afval. Dit afval wordt tijdelijk opgeslagen in de installaties van Belgoprocess. NIRAS voorziet voor dit afval een langetermijnoplossing waarbij het afval eerst ingekapseld wordt met beton in vaten, die op hun beurt gebetonneerd worden in bergingscontainers. Die zogenaamde monolieten worden definitief geborgen in een hiervoor ontworpen oppervlaktebergingsinstallatie.

Voor langlevend hoogradioactief materiaal (1% van het totale volume radioactief afval in België) en voor langlevend laag- en middelactief afval (9% van het totale volume) onderzoekt NIRAS met medewerking van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) een oplossing voor diepe berging in diepe, stabiele kleilagen.

NIRAS opereert, evenals ENGIE, onder controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dat de veiligheidseisen voor alle activiteiten en projecten definieert en controleert. De opgebruikte splijtstof, afkomstig van de Belgische kerncentrales, wordt tijdelijk opgeslagen op onze sites, in afwachting van toekomstige politieke beslissingen die uitsluitsel moeten geven over heropwerking of definitieve opslag.

Om de kosten voor verwerking en berging van al het radioactief afval én de ontmanteling van de kerncentrales te dekken, legt Electrabel al jaren een reserve aan, de ‘nucleaire voorzieningen’. Deze reserve wordt volledig gespijsd door de uitbaters van de kerncentrales en beheerd door Synatom, een organisatie onder overheidstoezicht. Electrabel neemt als professionele nucleaire uitbater haar verantwoordelijkheid. De nucleaire voorzieningen bedroegen eind 2021 14,4 miljard euro. 

ENGIE en de Belgische federale regering bespreken momenteel het kader voor een plafond op de toekomstige kosten voor het beheer van kernafval. Dit raamwerk zal de technische en financiële parameters van dit plafond bepalen, inclusief een risicopremie voor toekomstige onzekerheden.

In België zijn NIRAS en haar dochteronderneming Belgoprocess verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval.

Lees meer