Corona-situatie in onze kerncentrales onder controle door strikte preventiemaatregelen

16/10/2020 - Doel - Tihange
Ook tijdens de coronacrisis stelt Electrabel alles in het werk om in de Belgische kerncentrales de nucleaire veiligheid te garanderen en bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land met CO2-vrije elektriciteit. De centrales in Doel en Tihange leveren samen ongeveer de helft van de Belgische elektriciteit en zorgen ervoor dat ziekenhuizen en zorginstellingen in deze uitzonderlijke tijden kunnen functioneren, ook op het moment dat er onvoldoende hernieuwbare energie voor handen is.

Via een Corona-actieplan en voortdurende monitoring zien wij erop toe dat er in alle omstandigheden voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om de kritische activiteiten van de kerncentrale te verzekeren.

Ook nemen wij de nodige maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus onder het personeel van de Belgische kerncentrales te voorkomen en te beperken. Onze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de overheid en de ENGIE Groep, alsook op het deskundige advies van onze interne arbeidsgeneeskundige dienst.

Voorbeelden van onze maatregelen zijn:

  • Sinds het begin van de Coronacrisis ging onze aandacht naar het zoveel mogelijk beperken van de personeelsbezetting op de nucleaire sites … dit natuurlijk mits het garanderen van de nucleaire veiligheid en de elektriciteitsproductie.
  • Telewerken is de norm voor medewerkers wiens activiteiten dat toelaten. 
  • Alles dient te gebeuren met respect voor de social distancing richtlijnen. Alle nodige maatregelen werden daarvoor genomen.
  • Maskerdracht op onze nucleaire sites is verplicht.
  • Er is een verhoogde schoonmaakfrequentie op veelgebruikte locaties.
  • We voorzien desinfecterende handgels en andere hygiënemaatregelen.
  • Er is permanentie op de interne medische dienst en beschikbaarheid van een verpleger en dokter van wacht op elk moment van de dag of nacht.
  • De medische diensten op onze sites kunnen ook preventieve Covid 19-testen afnemen.
  • Enzovoort … 

De geldende preventiemaatregelen worden voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd.

We zijn er tot nu toe in geslaagd om het aantal besmettingen in onze kerncentrales onder controle te houden. Recent meldden sommige media dat in de kerncentrale van Doel onder het Electrabel-personeel 12 personen besmet waren met het coronavirus en onder de medewerkers van externe contractorfirma’s 14 personen. Op een populatie van gemiddeld 1000 interne en 1000 externe medewerkers, volgen we hiermee de Belgische evolutie.

Een groot aantal van de positief geteste mensen komt voort uit intern contactonderzoek en, in welbepaalde gevallen, de testmogelijkheid die we aanbieden aan de medewerkers van de kerncentrales. Het feit dat we deze mensen zeer snel kunnen detecteren en in quarantaine kunnen plaatsen, zorgt er mee voor dat de verdere verspreiding op de site tegengehouden kan worden.

Onze absolute prioriteit blijft het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers, de nucleaire veiligheid én de bevoorradingszekerheid. Wij blijven de situatie monitoren van dag tot dag, zodat we de maatregelen indien nodig kunnen bijsturen.