Bevoorradingszekerheid: Electrabel past de planning van de onderhoudsstilstanden van haar kerncentrales tot 2022 aan

Met het oog op anticipatie en transparante communicatie, heeft de directie van Electrabel vandaag het Kabinet van de Federaal Minister van Energie geïnformeerd over de planning van de onderhoudsstilstanden de drie komende jaren van de 7 Belgische kerncentrales.
28/01/2019

Deze planning werd tevens gecommuniceerd aan Elia. Het tijdig en transparant communiceren van de aangepaste planning, geeft namelijk aan de betrokken autoriteiten de mogelijkheid om de nodige pistes en mogelijkheden te bepalen om de bevoorradingszekerheid de komende winters te garanderen.

Volgende winter zullen de grootste kerncentrales (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en 3) operationeel zijn en 4000 MW lokaal geproduceerde en CO2-vrije elektriciteit leveren. Electrabel zal via haar divers productiepark de noden van haar klanten dekken en voldoen aan marktverplichtingen. Electrabel baat 45% van de lokale productiemiddelen uit en produceert daarmee gemiddeld 57% van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Bij het uitwerken van de geactualiseerde planning, hielden de teams rekening met verschillende factoren. Alle 7 Belgische kerncentrales dienen enerzijds wettelijk gezien om de 12 tot 18 maanden een grote onderhoudsbeurt te krijgen. Anderzijds zullen tijdens de volgende onderhoudsstilstanden van Doel 1 en 2 extra inspecties uitgevoerd worden én zijn daar, net zoals in Tihange 1, belangrijke investeringsprogramma’s gepland in het kader van de tien jaar levensduurverlenging van de centrales, zoals eerder beslist door de autoriteiten.

Electrabel informeerde de betrokken Minister van Energie Marie-Christine Marghem en netbeheerder Elia reeds eerder over de mogelijke aanpassing van de planning die een impact zou kunnen hebben op het vastleggen van de strategische energiereserve voor volgende winter.

Als uitbater van een gediversifieerd productiepark en als grootste groenestroomproducent van het land geeft Electrabel altijd de hoogste prioriteit aan de veiligheid van haar kerncentrales, haar medewerkers en het milieu. Electrabel investeert massaal (200 miljoen euro per jaar) in het onderhoud en de voortdurende verbetering van de performantie van haar productiepark en 1,3 miljard euro in de verlenging van de productie van de centrales Doel 1, 2 en Tihange 1.

Ter herinnering, Electrabel baat 45% van de lokale productiemiddelen uit en produceert daarmee gemiddeld 57% van het Belgische elektriciteitsverbruik. In functie van de beschikbare informatie communiceert Electrabel als verantwoordelijke onderneming transparant naar de markt en naar haar klanten via de website www.engie.be/winter.