Doel 4 start twee dagen eerder op dan gepland

De geleidelijke terugkeer van Belgische kerncentrales op het elektriciteitsnet zet zich verder. Na de goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om Doel 4 opnieuw op te starten, heeft Electrabel onmiddellijk de operaties voor heropstart gelanceerd.
13/12/2018

De unit wordt op donderdag 13 december ’s avonds aan het net gekoppeld, twee dagen eerder dan oorspronkelijk gepland. De unit met een capaciteit van 1.000 megawatt zal tegen het weekend op vol vermogen draaien. Met de geplande herstart van Doel 4 zullen drie eenheden, Doel 3, Tihange 1 en Doel 4, lokaal koolstofarme elektriciteit produceren en zo bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van het land.

Om het land te helpen met de bevoorradingszekerheid en om haar verplichtingen na te komen aan haar twee miljoen klanten, heeft Electrabel sinds september uitzonderlijke maatregelen genomen. Deze hebben geleid tot een bijkomende lokale capaciteit die op dit moment meer dan 1.200 megawatt bedraagt.  Deze maatregelen zijn:

  • De heropstart van de gascentrale van Vilvoorde die sinds 2014 stilligt, na een akkoord met de eigenaar EMGB (+255 megawatt)
  • De optimalisatie van het rendement van onze thermische centrales (+100 megawatt)
  • De installatie van extra mobiele generatoren op verschillende sites (die bijna 420 megawatt opleveren)
  • Het beheren van de energievraag van industriële klanten (+500 megawatt)

Daarnaast worden ook de thermische en hydraulische centrales in Frankrijk, Nederland en Duitsland van de ENGIE Groep ingezet.

Electrabel wenst eraan te herinneren dat de heropstartdatum van een kerncentrale steeds een beste inschatting is.