Electrabel start voorbereidingen voor heropstart Tihange 3 na goedkeuring van het FANC

De geleidelijke terugkeer van de Belgische kerncentrales op het elektriciteitsnet zet zich voort. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gaf op 24 december zijn toestemming voor de heropstart van Tihange 3. De bouwkundige werken vereist voor de heropstart van de eenheid zijn afgerond. Naar schatting zal de centrale opnieuw aan het net gekoppeld worden op 7 januari, in plaats van 2 maart zoals oorspronkelijk gepland.
24/12/2018

Het FANC heeft het voorgestelde actieplan van Electrabel voor de bouwkundige werken in het niet-nucleaire gedeelte van Tihange 3 goedgekeurd. Volgens dit plan worden in een eerste fase de  betonwerken uitgevoerd die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de veiligheidseisen. De niet-kritische betonstructuren worden later gefaseerd vernieuwd.  

Electrabel bevestigt vandaag dat, dankzij de grote menselijke en technische inzet, de eerste fase van de werken is afgerond en dat de resultaten van de controletesten positief zijn. Bijgevolg start Electrabel vanaf vandaag met de voorbereidingen voor de veilige heropstart van Tihange 3 op 7 januari.

Tijdens de volgende geplande onderhoudsperiode zullen haar medewerkers overgaan tot de constructie van een nieuwe dakplaat, ook al zijn de veiligheidsmarges van de huidige constructie voldoende groot. De teams zullen dan ook de niet-kritische herstelling van de muren uitvoeren.

Met de terugkeer van Tihange 3, Doel 3, Tihange 1 en Doel 4 (volgens de recentste inzichten op 31 december) zal dus 4000 megawatt aan lokale nucleaire productiecapaciteit opnieuw op het net komen voor de winter, in overeenstemming met de engagementen van Electrabel.

De medewerkers van Electrabel hebben sinds september bovendien uitzonderlijke inspanningen geleverd om 1273 megawatt aan bijkomende lokale capaciteit te creëren. Die is afkomstig van: 

  • De heropstart van de gascentrale van Vilvoorde, die sinds 2014 stilligt, na een akkoord met eigenaar EMGB (+ 255 megawatt)
  • De optimalisatie van het rendement van de thermische centrales (+ 100 megawatt)
  • De installatie van bijkomende mobiele generatoren op verschillende sites (+ 418 megawatt)
  • Vraagbeheer bij industriële klanten (+ 500 megawatt)

Daarnaast worden ook de thermische en hydraulische centrales van de ENGIE Groep in Frankrijk, Nederland en Duitsland ingezet.

Als uitbater van een gediversifieerd productiepark en als grootste groenestroomproducent van het land geeft Electrabel altijd de hoogste prioriteit aan de veiligheid van haar kerncentrales, haar medewerkers en het milieu. Electrabel investeert massaal (200 miljoen euro per jaar) in het onderhoud en de voortdurende verbetering van de performantie van haar productiepark.  

In functie van de beschikbare informatie communiceert Electrabel als verantwoordelijke onderneming transparant naar de markt en naar haar klanten via de website www.engie.be/winter.