Marktdynamiek: ENGIE vervult zijn rol in de energiesector en moduleert zijn lokaal productiepark

ENGIE en zijn dochteronderneming Electrabel, die koolstofarme elektriciteit in België produceert, wensen sterk te reageren op de recente berichtgeving over de huidige situatie in de energiemarkt en de beschikbaarheid van zijn lokale productie-eenheden.
15/05/2020

 

  • ENGIE beschikt in België over een gediversifieerd, koolstofarm elektriciteitsproductiepark. ENGIE is ook de grootste groene stroomproducent van het land. De Groep moduleert voortdurend zijn productiecapaciteit om te beantwoorden aan al zijn marktverplichtingen. Zo zijn meerdere thermisch productie-eenheden momenteel uitgeschakeld, ook al zijn ze beschikbaar. Dit is het geval voor de centrales van Drogenbos, Herdersbrug, Zandvliet, Amercoeur en Saint-Ghislain.
  • Wat het nucleair park betreft, liggen de centrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 (ofwel 2 gigawatt op 6 gigawatt geïnstalleerde nucleaire capaciteit) stil voor investeringen in het kader van de uitbatingsverlenging van deze eenheden. De revisieplanning van Doel 1 en Doel 2 werd al herzien in functie van de Corona-maatregelen. Social distancing is niet altijd mogelijk en bepaalde interventies worden bemoeilijkt door de maatregelen. In vergelijking met vorig jaar rond dezelfde tijd, is er momenteel 750 megawatt nucleaire capaciteit minder beschikbaar op het Belgische net.
  • Voor de 4 nucleaire eenheden die momenteel operationeel zijn, is het technisch gezien niet mogelijk om te moduleren. In Doel 4 en Tihange 3, die respectievelijk op 5 en 6 juni zullen worden stilgelegd voor onderhoud, is de brandstof aan het einde van de cyclus. ENGIE heeft in deze dus te maken met een technische beperking.
  • Wat Doel 3 en Tihange 2 betreft, zijn de mogelijkheden om deze centrales te moduleren beperkt en voorbehouden als laatste redmiddel in bepaalde situaties of voor wanneer het evenwicht van het elektriciteitsnet in gevaar zou zijn.
  • Ten slotte, wat de elektriciteitsprijzen op de markt betreft, deze worden gevormd in een geïnterconnecteerde ruimte die bestaat uit Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland (we spreken van de ‘CWE-markt’). De geïnstalleerde productiecapaciteit in deze geconnecteerde ruimte is 400 gigawatt, waarvan 20 gigawatt voor België en 6 gigawatt (momenteel 4) voor de Belgische kerncentrales. Daarom is het duidelijk dat de nucleaire productiecapaciteit van Electrabel niet aan de basis ligt van de prijsbewegingen die de markt momenteel ervaart. De zachte temperaturen, de wind, de zon en de kolencentrales in Duitsland zijn de doorslaggevende factoren. Het fenomeen dat momenteel op de markten opduikt, is niet ‘Belgisch’, maar eerder representatief voor een geconnecteerde realiteit in een sector waar, bij gebrek aan voldoende bevredigende opslagtechnieken, vraag en aanbod constant in evenwicht moeten zijn.

ENGIE en Electrabel willen hier ondubbelzinnig verklaren dat ze handelen met de grootst mogelijke professionaliteit en met absoluut respect voor de marktregels. Het bedrijf en zijn 17.000 werknemers hebben zich altijd sterk gemobiliseerd getoond wanneer het land en zijn klanten dit nodig hadden. In de Covid 19-crisis die de wereld en België treft, bleven de ENGIE- teams hun verantwoordelijkheden op professionele wijze opnemen . Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de bevoorradingszekerheid en beschouwen energie als essentieel voor de activiteit van het land, ook al wordt deze sterk vertraagd.

Philippe Van Troeye, Afgevaardigd Bestuurder van Electrabel zegt dat “momenteel de prioriteit ligt in het beheersen en het oplossen van de crisis, en de mobilisatie van al wat mogelijk is om deze te bereiken. Dit is het geval voor de 17.000 medewerkers van ENGIE die actief zijn in onze ziekenhuizen, zorginstellingen, datacenters en telecommunicatiediensten. ENGIE handelt op een verantwoordelijke manier om aan zijn verplichtingen te voldoen en om bij te dragen aan de energiebevoorrading van het land. Het is essentieel dat al deze technische elementen en de beperkingen van de sector in alle transparantie worden duidelijk gemaakt zodat iedereen zich een objectieve mening kan vormen over de situatie.”