Onbeschikbaarheid Doel 1 verlengd, mogelijkheid om Tihange 3 eerder op te starten

Geleidelijke terugkeer van de nucleaire eenheden op het net. De werkzaamheden aan Doel 1 duren langer dan voorzien. Mogelijk eerdere heropstart Tihange 3, mits goedkeuring FANC van het actieplan Electrabel. Heropstart Tihange 1 op 12 november, eerder dan gepland.
13/11/2018

De Belgische kerncentrales worden geleidelijk aan weer aan het net gekoppeld. Na de heropstart van Tihange 1 afgelopen maandag 12 november, vijf dagen eerder dan voorzien, zal Doel 4 op basis van de huidige inzichten op 15 december weer aan het net worden gekoppeld. Momenteel werken er een honderdtal experts 7 dagen op 7 en bijna 24 uur op 24 aan het beton. Electrabel herinnert eraan dat de heropstartprocedure van een centrale onderworpen is aan de goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Na Tihange 1 en Doel 3, zal Doel 4 dus half december aan het net gekoppeld worden.

Wat Doel 1 en Doel 2 betreft, waren er in 2018 belangrijke werkzaamheden gepland ter verbetering van het ontwerp en het rendement van de centrales. Deze werken hebben het veiligheidsniveau van deze tweelingcentrale, met elk een capaciteit van 440MW, nog verder geoptimaliseerd. Daarnaast werd met behulp van een speciaal ontwikkelde multi-sensor robot ook het primaire circuit van Doel 1 gecontroleerd.

Op 2 november gaf het FANC zijn goedkeuring om het gedeelte van de leiding waar het lek van Doel 1 zich bevond, te herstellen. De werken op Doel 1 hebben aangetoond dat het noodzakelijk is om een groter gedeelte van de leidingen te herstellen. Deze bijkomende werken zijn zeer complex en gaan gepaard met veeleisende kwalificatietesten. Volgens de huidige inzichten dient de onbeschikbaarheid van Doel 1 dan ook verlengd te worden tot 31 januari om de werkzaamheden uit te voeren. Deze gebeuren zoals steeds onder toezicht van het FANC.

Op basis van de resultaten van Doel 1 worden er de komende weken nog aanvullende controles uitgevoerd op Doel 2. Op dit moment blijft de heropstartdatum voor Doel 2 gepland op 31 december 2018.

Wat Tihange 3 betreft, heeft Electrabel bij het FANC een aangepast actieplan ingediend. Dit plan zou een terugkeer van Tihange 3 op het net mogelijk maken in januari. Hierbij worden alle betonwerkzaamheden gerealiseerd die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsvereisten. De niet-kritische betonwerkzaamheden zouden in fases worden uitgevoerd. Indien het FANC zijn goedkeuring zou geven voor dit actieplan, zou Tihange 3 in januari opnieuw aan het net gekoppeld kunnen worden (de actuele heropstartdatum van Tihange 3 is vastgelegd op 2 maart 2019). 

Om het hoofd te bieden aan de gespannen situatie met betrekking tot de lokale elektriciteitsproductie in ons land, en om haar verplichtingen ten aanzien van haar twee miljoen klanten na te komen, heeft Electrabel sinds september buitengewone maatregelen genomen om meer dan 1.000 megawatt bijkomende lokale capaciteit vrij te maken. Deze maatregelen zijn de volgende:

  • De heropstart van de gascentrale van Vilvoorde die sinds 2014 stilligt, na een akkoord met de eigenaar EMGB (255 megawatt)
  • De optimalisatie van het rendement van onze thermische centrales (100 megawatt)
  • De installatie van extra mobiele generatoren op verschillende sites van Electrabel (255 megawatt)
  • Het beheren van de energievraag van industriële klanten (540 megawatt)

Daarnaast worden ook de thermische en hydraulische centrales in Frankrijk, Nederland en Duitsland van de ENGIE Groep ingezet.

De veiligheid van de kerncentrales is te allen tijde de prioriteit van Electrabel. De organisatie en haar medewerkers zijn volledig gemobiliseerd om de nodige werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren op vraag van de veiligheidsautoriteiten.

Volgens de beschikbare elementen communiceert Electrabel, als verantwoordelijke onderneming, op een transparante manier naar de markt en haar klanten via de website www.engie.be/winter.