Situatie kerncentrales in België: reactie Electrabel

Het federale regeerakkoord van september laatstleden bevestigt de volledige kernuitstap in België tegen 2025. De regering voorziet ook dat, indien er eind 2021 nog onzekerheid bestaat over de bevoorradingszekerheid van het land, de twee meest recente eenheden (Tihange 3 en Doel 4) verlengd kunnen worden.
18/11/2020

Als verantwoordelijke uitbater werkt Electrabel in strikte overeenstemming met de wet. De teams van Electrabel bereiden dus de sluiting en ontmanteling van Doel 3 en Tihange 2 voor, die respectievelijk in 2022 en 2023 als eerste eenheden zullen worden stilgelegd. 

Wat Tihange 3 en Doel 4 betreft, is een eventuele verlenging alleen mogelijk indien rekening wordt gehouden met de technische, juridische en financiële beperkingen, die een principiële beslissing vereisen uiterlijk eind 2020, zoals reeds aan de overheden is uitgelegd. Het veilige beheer van een eventuele sluiting en van de ontmanteling vormen de verantwoordelijkheid van de exploitant en de uitvoer van de nodige studies moet aangevat worden.

Bijgevolg heeft Electrabel als verantwoordelijke uitbater de plicht om te werken aan de twee mogelijkheden van sluiting en verlenging. Het is in die zin dat de Chief Nuclear Officer de teams van Doel en Tihange intern heeft toegesproken.

De ENGIE Groep staat ter beschikking van de autoriteiten om, binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheden, bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van het land en de lokale productie van koolstofvrije elektriciteit. Bovendien bevestigt ENGIE dat het projecten voor gascentrales voorbereidt om volgend najaar deel te nemen aan de veiling, zodra het Belgische CRM-systeem door de Europese autoriteiten is gevalideerd.