Verlenging van de Belgische kerncentrales

ENGIE heeft kennis genomen van de beslissing van de Belgische regering om, rekening houdend met de huidige geopolitieke situatie, haar energiebeleid te laten evolueren en kerncentrales te verlengen tot 2035.
19/03/2022

ENGIE zal zijn bijdrage leveren aan deze denkoefening door samen met de regering de haalbaarheid en de uitvoeringsvoorwaarden van de in dit stadium beoogde oplossingen te bestuderen.
 
De beslissing om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te verlengen, is gekoppeld aan aanzienlijke vereisten op het vlak van veiligheid, reglementering en uitvoering – in het bijzonder omdat deze verlenging zou starten op het moment dat de ontmantelingsactiviteiten op de andere eenheden al begonnen zijn. Dat zorgt voor een risicoprofiel dat, door zijn onvoorziene karakter en door zijn omvang, de normale activiteiten van een privé-uitbater overstijgt. De gekozen aanpak moet dan ook een structurele uitlijning van de belangen van de betrokken partijen en een adequate verdeling van de risico’s en de opportuniteiten mogelijk maken.
 

Persdienst ENGIE Electrabel