Leidt de kernuitstap tot meer CO₂-uitstoot in België?

Bij de productie van elektriciteit door middel van kernenergie, is er geen verbrandingsproces en komt er geen CO₂ vrij. De pluim boven de koeltorens, is waterdamp.

Het International Panel on Climate Change (Verenigde Naties) berekende de CO2-uitstoot (in gram per kiloWattuur) van verschillende energiebronnen:

  • Windmolenparken: 11 g/kWh
  • Kerncentrales: 12 g/kWh
  • Zonnepanelen: 27 g/kWh
  • Gascentrales: 490 g/kWh
  • Steenkoolcentrales: 820 g/kWh

Als we dus de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken (inclusief het ontginnen en transporteren van grondstoffen, de bouw en ontmanteling van de kerncentrale en tot slot de opslag en het verwerken van afval), dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Zolang er onvoldoende capaciteit is uit hernieuwbare energie om het verlies van elektriciteit uit de kerncentrales op te vangen, zal de overheid andere energiebronnen inzetten als transitie-energie, waaronder gascentrales. Al zullen deze gascentrales aan de meest strikte milieunormen voldoen, is een (tijdelijke) verhoging van CO2-uitstoot te verwachten.

Ook Electrabel biedt zijn expertise aan om de overheid te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen, met efficiënte gascentrales waarvan de uitstoot zo laag mogelijk gehouden wordt. 
 

Als we dus de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken, dan is de CO2-uitstoot van kernenergie vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie.

Lees meer