Wat is nucleaire ontmanteling?

Bart Vervaeke, Head of Decommissioning and Dismantling Program

“Nucleaire ontmanteling houdt in dat het terrein waarop de kerncentrales zich bevinden, na de fase van elektriciteitsproductie terug volledig vrijgemaakt wordt en een andere bestemming kan krijgen. Volgens de huidige wetgeving is Doel 3 de eerste kerncentrale die definitief zal stoppen met elektriciteit te produceren, met name in 2022. Tihange 2 volgt dan in in 2023. Na het stopzetten van de elektriciteitsproductie volgt eerst de fase van de definitieve stopzetting. Alle splijtstof uit de centrales wordt verwijderd, de radioactieve circuits worden gedecontamineerd en de opgebruikte splijtstof die uit de reactor komt, wordt, na afkoeling in speciaal daarvoor bedoelde waterbassins, opgeslagen in speciaal beveiligde containers. Deze fase duurt ongeveer 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de eenheid. Pas daarna volgt de eigenlijke ontmanteling. Die duurt naar schatting 10 jaar, van de demontage van de installaties en de verwijdering van alle componenten uit de installaties tot de decontaminatie van de radioactieve zones voor vrijgave van de gebouwen en het terrein. Samen met de lokale instanties zoekt Electrabel nadien naar een nieuwe bestemming voor het terrein.”

Lees meer