Hoe helpen de centrales onze CO₂-uitstoot te beperken?

Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales komt geen CO₂ vrij, want er is geen verbranding van fossiele brandstoffen zoals in klassieke thermische centrales. CO₂ is mee verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Hernieuwbare energie en kernenergie zijn geen concurrenten. Integendeel. Ze stoten allebei weinig CO2 uit en vullen elkaar aan. Hoe belangrijk hernieuwbare energie ook is, ze volstaat momenteel nog niet om aan de huidige elektriciteitsvraag te voldoen. De reden is eenvoudig: de wind waait niet altijd, de zon schijnt evenmin de klok rond en de technische oplossingen om een overschot aan wind- en zonne-energie op te slaan, zijn nog niet effectief genoeg. 

 

Wat is moduleren?

Als België niet genoeg wind- of zonne-energie heeft, kunnen de kerncentrales verzekeren dat er genoeg elektriciteit is op de Belgische markt. Kerncentrales zorgen dus voor stabiliteit en een gegarandeerde energieproductie.

Een overaanbod aan hernieuwbare energie (op dagen dat de weersomstandigheden uitstekend zijn) kan voorlopig jammer genoeg nog niet opgeslagen worden. Kerncentrales kunnen op dat moment hun vermogen tijdelijk laten zakken om een overaanbod, en dus negatieve prijzen, tegen te gaan. Dit heet moduleren.

Moduleren zorgt ervoor dat hernieuwbare energie en kernenergie elkaar kunnen aanvullen. In België is het sinds 2012 toegelaten om bepaalde kerncentrales om economische redenen te moduleren. De veiligheidsautoriteiten (FANC) hebben de voorwaarden bepaald op basis van meerdere haalbaarheidsstudies en technische inzichten.